DU LỊCH 

Trung ương yêu cầu mỗi năm sản xuất ít nhất 35 triệu tấn gạo để đảm bảo an ninh lương thực

Rate this post

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết số 19 của Hội nghị lần thứ năm về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trung ương yêu cầu mỗi năm phải sản xuất ít nhất 35 triệu tấn gạo để đảm bảo an ninh lương thực - Ảnh 1.

Hội nghị Trung ương 5

Mục tiêu chung là đến năm 2030, nông dân và cư dân nông thôn có mức sống, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, tăng quy mô sản xuất nông sản, bảo đảm môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu …

Để đạt được mục tiêu trên, Nghị quyết đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng thông tin và truyền thông. nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, giáo dục cho nông dân, cư dân nông thôn đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản, làm giàu từ nông nghiệp, nông thôn.

Đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang làm việc trong khu vực công nghiệp và dịch vụ; thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, tạo nhiều việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn; thu hút lao động có trình độ cao về nông thôn làm việc.

Cùng với đó, đẩy mạnh tích tụ, tập trung ruộng đất; phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, canh tác hàng hóa tập trung, quy mô lớn, bảo đảm an toàn thực phẩm trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số, cơ giới hóa, tự động hóa. hóa học; gắn chặt nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ, sản xuất với bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông sản. Khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, nông nghiệp tròn, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), giảm phát thải khí nhà kính …

Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, Nghị quyết yêu cầu đổi mới chính sách quản lý theo hướng linh hoạt, hiệu quả; chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang sản xuất cây trồng, vật nuôi hiệu quả hơn; bảo vệ nghiêm ngặt quỹ đất chuyên lúa, hàng năm sản xuất tối thiểu 35 triệu tấn lúa để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

Phát triển mạnh công nghiệp ở nông thôn, nhất là công nghiệp chế biến nông sản, công nghiệp chế tạo thiết bị, máy móc, vật tư phục vụ nông nghiệp. Đầu tư phát triển các cụm công nghiệp, làng nghề phù hợp với quy hoạch và điều kiện cụ thể của địa phương; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, hình thành các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản quy mô lớn; tạo nhiều việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn

Đối với thị trường nông sản, Nghị quyết yêu cầu tập trung phát triển thị trường trong nước, chủ động khai thác hiệu quả các cơ hội từ các Hiệp định Thương mại tự do (FTA), ổn định thị trường truyền thống, mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tránh phụ thuộc vào một số ít thị trường.

Đặc biệt, Nghị quyết yêu cầu phải có giải pháp căn cơ để khắc phục hiệu quả, kịp thời tình trạng khó tiêu thụ, ách tắc hàng nông sản xuất khẩu qua biên giới. Chuyển mạnh từ xuất khẩu phi chính thức sang xuất khẩu chính ngạch; khẩn trương xây dựng các trung tâm phân phối, trung chuyển hàng hóa, hệ thống kho, bãi, đa dạng hóa phương thức vận tải.

Một số mục tiêu cụ thể đến năm 2030

– Tốc độ tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp đạt 3% / năm

– Tốc độ tăng trưởng công nghiệp và dịch vụ nông thôn đạt trên 10% / năm.

– Số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 90%, trong đó có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

.- Thu nhập bình quân của người dân nông thôn đến năm 2030 phấn đấu tăng gấp 2,5 – 3 lần so với năm 2020.

– Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn đạt 80%.

– Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội dưới 20%; Bình quân hàng năm đào tạo nghề cho khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn.

– Tỷ lệ che phủ rừng ổn định 42%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom, xử lý theo quy định đạt 90%.

Bài viết liên quan

Leave a Comment