DU LỊCH 

Trợ cấp thất nghiệp mới nhất

Rate this post

1. Lương tối thiểu vùng năm 2022 sẽ tăng như thế nào?

Ngày 12/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 38/2022 / NĐ-CP, chính thức tăng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2022 với mức tăng bình quân 6% so với ngày 01/7/2022. Mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định 90 / 2019 / NĐ-CP.

Cụ thể, từ ngày 1/7/2022, mức lương tối thiểu vùng mới được quy định như sau:

Mức trợ cấp thất nghiệp mới nhất - Ảnh 1.

2. Mức trợ cấp thất nghiệp thay đổi như thế nào?

Cụ thể, căn cứ khoản 1 Điều 50 Luật Việc làm 2013, mức trợ cấp thất nghiệp cao nhất mà người lao động được nhận hàng tháng sau khi nghỉ việc như sau:

“Điều 50. Mức, thời hạn và thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương theo quy định. của Nhà nước hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quy định. do người lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. ”

Như vậy, khi mức lương tối thiểu vùng tăng thì mức hưởng 05 lần mức lương tối thiểu vùng khi hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng tăng lên như sau:

Vùng I: 23.400.000đ;

Vùng II: 20.800.000đ;

Vùng III: 18.200.000đ;

Vùng IV: 16.250.000đ.

3. Mức lương tối thiểu vùng ảnh hưởng như thế nào đến việc đóng bảo hiểm xã hội?

Theo hướng dẫn tại Quyết định 595 / QĐ-BHXH, hàng tháng, người lao động và người sử dụng lao động sẽ phải trích một khoản tiền nhất định để đóng các loại bảo hiểm bắt buộc bao gồm: bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). ).

Tiền lương làm căn cứ đóng các loại bảo hiểm nêu trên là tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật BHXH 2014, khoản tiền lương này bao gồm tiền lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được ghi cụ thể và chi trả thường xuyên trong kỳ lương cho người lao động.

Như vậy, có thể thấy, mức lương tối thiểu vùng có ảnh hưởng trực tiếp đến mức lương tối thiểu đóng BHXH hàng tháng. Khi lương tối thiểu vùng tăng, người lao động và người sử dụng lao động đang đóng bảo hiểm có mức lương thấp sẽ phải điều chỉnh mức tăng để đảm bảo cao hơn hoặc bằng mức lương tối thiểu vùng mới.

https://cafef.vn/muc-huong-tro-cap-that-nghiep-moi-nhat-20220714160740004.chn

Bài viết liên quan

Leave a Comment