DU LỊCH 

Top 10 địa phương có khoảng cách giàu nghèo lớn nhất và nhỏ nhất

Rate this post

Theo Điều tra mức sống dân số năm 2021, nếu xét 63 tỉnh, thành phố trên cả nước thì 10 địa phương có khoảng cách giàu nghèo nhỏ nhất là Bình Thuận, Nam Định, Thái Bình, Bạc Liêu, Bình Dương, Thanh Hóa, Hải Phòng, TP.HCM, Đồng Tháp, Quảng Ninh.

Top 10 địa phương có khoảng cách giàu nghèo lớn nhất và nhỏ nhất - Ảnh 1.

Chênh lệch thu nhập giữa 20% giàu nhất và 20% nghèo nhất

Nhìn chung, các địa phương có chênh lệch giàu nghèo thấp đều xếp hạng cao về thu nhập. Theo khảo sát này, Bình Dương là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai sau Bình Dương.

10 địa phương có khoảng cách giàu nghèo lớn nhất là Cao Bằng, Lai Châu, Bắc Kạn, Sơn La, Gia Lai, Quảng Trị, Điện Biên, Lào Cai, Trà Vinh và Đắk Nông.

Top 10 địa phương có khoảng cách giàu nghèo lớn nhất và nhỏ nhất - Ảnh 2.

Chênh lệch thu nhập giữa 20% giàu nhất và 20% nghèo nhất

Hầu hết các địa phương có sự chênh lệch giàu nghèo lớn thường có mức thu nhập khá thấp so với mặt bằng chung của cả nước. Điện Biên là tỉnh có thu nhập thấp nhất cả nước. Đứng thứ 2 sau Điện Biên là Sơn La.

Điều tra cũng cho thấy, thu nhập bình quân đầu người / tháng năm 2021 theo giá thực tế là 4.205 nghìn đồng, giảm 1,1% so với năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người / tháng năm 2021 khu vực thành thị đạt 5.388 nghìn đồng, gấp gần 1,5 lần. hơn khu vực nông thôn (3.486 nghìn đồng).

Trước năm 2019, thu nhập bình quân đầu người tiếp tục tăng, nhưng sau năm 2019 do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19 nên thu nhập có xu hướng giảm dần. Tốc độ suy giảm thu nhập ở thành thị cao hơn nông thôn. So với năm 2020, thu nhập bình quân đầu người / tháng năm 2021 của khu vực thành thị giảm 3,6%, trong khi thu nhập bình quân người / tháng của khu vực nông thôn không có sự thay đổi đáng kể.

Năm 2021, vùng có thu nhập bình quân đầu người cao nhất là Đông Nam Bộ (5.794.000 đồng / người / tháng) và thấp nhất là Trung du và miền núi phía Bắc (2.837 ngàn đồng / người / tháng). Nhóm hộ giàu nhất (nhóm 20% dân số giàu nhất – nhóm 5) có thu nhập bình quân của 1 người / tháng là 9.184.000 đồng, cao hơn 8 lần so với nhóm nghèo nhất (nhóm 20% nghèo nhất của dân số – nhóm 5). nhóm 1).

Cơ cấu thu nhập đang chuyển dịch theo hướng tiến bộ hơn. Tỷ trọng thu từ tiền lương, tiền công có xu hướng tăng dần từ năm 2010 đến nay, từ 44,9% năm 2010 lên 56,7% năm 2021. Ngược lại, tỷ trọng thu từ hoạt động nông, lâm, thủy sản có xu hướng giảm dần, từ 20,1 % năm 2010 lên 10,8% năm 2021.

Hệ số GINI (theo thu nhập) của Việt Nam năm 2021 là 0,374, không thay đổi so với năm 2020 (0,373) và vẫn ở mức bất bình đẳng trung bình. Mức độ bất bình đẳng trong phân phối thu nhập ở nông thôn cao hơn ở thành thị. Hai vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao là Trung du và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên cũng là hai vùng có hệ số GINI cao nhất (lần lượt là 0,428 và 0,418) và Đông Nam Bộ có hệ số GINI thấp nhất (0,322). .

Theo Tổng cục Thống kê, năm 2021, thu nhập bình quân đầu người tiếp tục giảm so với năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng cơ cấu thu nhập vẫn chuyển dịch theo hướng tiến bộ hơn với tỷ lệ thu nhập ngày càng tăng. Tỷ trọng thu nhập từ tiền lương, tiền công có xu hướng tăng lên và tỷ trọng thu nhập từ lao động tự do trong khu vực nông, lâm, ngư nghiệp có xu hướng giảm. Thu nhập của dân cư tuy có giảm so với năm 2020 nhưng tỷ lệ hộ nghèo vẫn giảm do Chính phủ thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

https://cafef.vn/top-10-dia-phuong-co-khoang-cach-giau-ngheo-lon-nhat-va-nho-nhat-20220630142155689.chn

Bài viết liên quan

Leave a Comment