DU LỊCH 

Thu nhập của những người giàu nhất TP.HCM và Hà Nội thay đổi như thế nào trong 10 năm?

Rate this post

Điều tra mức sống dân số năm 2020 của Tổng cục Thống kê đã cung cấp số liệu về sự chênh lệch chi tiêu giữa 5 nhóm thu nhập. Cụ thể, khái niệm “5 nhóm thu nhập” là tổng số người được điều tra dân số được sắp xếp theo mức thu nhập bình quân đầu người từ thấp đến cao, sau đó chia thành 5 nhóm với số lượng người bằng nhau (mỗi nhóm 20 người). % dân số), bao gồm:

– Nhóm 1: nhóm thu nhập thấp nhất (nhóm nghèo nhất);

– Nhóm 2: nhóm có thu nhập dưới trung bình;

– Nhóm 3: nhóm thu nhập trung bình;

– Nhóm 4: nhóm có thu nhập khá;

– Nhóm 5: nhóm có thu nhập cao nhất (nhóm giàu nhất).

Theo đó, thu nhập bình quân đầu người / tháng của cả nước đến năm 2020 theo giá hiện hành đạt 4.249 triệu đồng, giảm khoảng 1% so với năm 2019. Bình quân mỗi năm giai đoạn 2016-2020, thu nhập bình quân đầu người / tháng ở cả nước tăng bình quân 8,2%.

Trong đó, bình quân 1 người / tháng vào năm 2020 ở khu vực thành thị đạt 5,59 triệu đồng, gấp gần 1,6 lần khu vực nông thôn (3.481 triệu đồng).

Xét theo vùng kinh tế, báo cáo cho thấy vùng có thiên tai bình quân đầu người cao nhất là vùng Đông Nam Bộ (6,024 triệu đồng / người / tháng), cao gấp 2,2 lần vùng có thiên tai bình quân đầu người thấp nhất. là vùng Trung du. và miền núi phía Bắc (2,745 triệu đồng / người / tháng).

Xét về nhóm thu nhập, nhóm hộ giàu nhất (gồm 20% dân số giàu nhất – nhóm 5) có thu nhập tự nhiên của 1 người / tháng vào năm 2020 đạt 9.191 triệu đồng, gấp 8 lần nhóm hộ nghèo nhất ( nhóm gồm: 20% dân số nghèo nhất – nhóm 1), có thu nhập 1.142 triệu đồng.

Chỉ tính riêng tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, thu nhập bình quân hàng tháng của người dân đã có sự thay đổi đáng kể trong vòng 10 năm. Cụ thể, so với năm 2010, thu nhập bình quân tháng của người dân Hà Nội năm 2020 đã tăng gấp 3 lần, từ 2,01 triệu đồng / người / tháng lên 6,2 triệu đồng / người / tháng.

Trong khi đó, thu nhập bình quân hàng tháng của người dân TP.HCM vào năm 2020 chỉ tăng gấp đôi sau 10 năm, từ 2,73 triệu đồng (năm 2010) lên 6,53 triệu đồng (năm 2020).

Xét theo nhóm thu nhập, thu nhập bình quân của những người giàu nhất ở cả Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cũng có sự thay đổi. Theo đó, trong giai đoạn 2010-2015, thu nhập bình quân / người / tháng của nhóm giàu nhất ở TP.HCM có xu hướng cao hơn nhóm giàu nhất ở Hà Nội. Tuy nhiên, khoảng cách thu nhập của các hộ giàu nhất ở cả hai thành phố đã thu hẹp hơn trong giai đoạn 2016 – 2019. Tuy nhiên, đến năm 2020, thu nhập bình quân / người / tháng của nhóm hộ giàu nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh đã giảm thấp hơn so với nhóm giàu nhất. nhóm ở Hà Nội.

Cụ thể, tại Hà Nội, thu nhập bình quân của nhóm hộ giàu nhất đã tăng 2,6 lần trong 10 năm, từ 4,83 triệu đồng / người / tháng năm 2010 lên 12,85 triệu đồng / người / tháng vào tháng 5. 2020. So với nhóm nghèo nhất, TNBQ năm 2020 của nhóm giàu nhất ở Hà Nội cao hơn 6,1 lần so với nhóm nghèo nhất (1,142 triệu đồng / người / tháng).

Thu nhập của những người giàu nhất TP.HCM và Hà Nội thay đổi như thế nào trong 10 năm?  - Ảnh 1.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, thu nhập bình quân của nhóm hộ giàu nhất đã tăng 1,8 lần trong 10 năm, từ 6,42 triệu đồng / người / tháng năm 2010 lên 11,86 triệu đồng / người / tháng năm 2020 So với nhóm hộ nghèo nhất, Năm 2020, TNBQ của nhóm giàu nhất TP HCM cao gấp 3,5 lần so với nhóm nghèo nhất (3,4 triệu đồng / người / tháng).

https://cafef.vn/thu-nhap-cua-nhom-nguoi-giau-nhat-o-tphcm-va-ha-noi-da-thay-doi-ra-sao-trong-10-nam-20220720173521493. chn

Bài viết liên quan

Leave a Comment