Ray Ozzie Net Worth | Người giàu nhất

Rate this post

Doanh nhân ngành phần mềm người Mỹ Ray Ozzie có giá trị tài sản ròng ước tính là 650 triệu USD. Ông được biết đến nhiều nhất với các vị trí của mình tại Microsoft. Ông từng là Giám đốc Kỹ thuật và Kiến trúc sư Phần mềm Trưởng từ năm 2005 đến năm 2010. Ông là người sáng lập Hiệp hội Ireland đã giúp tạo ra Lotus Notes. Nó là một ứng dụng sau này được Tập đoàn Phần mềm IBM mua lại và được bán trên khắp thế giới.

Raymond Ozzie sinh ngày 20 tháng 11 năm 1955 tại Chicago, Illinois. Sau đó, ông chuyển đến Parkridge, Illinois và tốt nghiệp trường Trung học Maine South năm 1973. Khi ở trường, ông học cách lập trình trên máy tính lớn GE-400 trong khi làm công việc kỹ thuật cho các tác phẩm sân khấu của trường.

Năm 1979, ông Ozzie nhận bằng cử nhân khoa học máy tính tại Đại học Illinois tại Urbana-Champaign, nơi ông làm việc trên hệ thống PLATO. Sau đó, ông bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của mình tại Data General Corporation, nơi ông làm việc cho Jonathan Sachs. Anh ấy đã làm việc tại Software Arts cho Dan Bricklin và Bob Frankston, những người sáng tạo ra VisiCalc.

Ray Ozzie sau đó đến Lotus Development để làm việc cho Lotus Symphony nhưng rời công ty vào năm 1984. Sau đó, ông thành lập Iris Associates để tạo ra Lotus Notes và được bán bởi Lotus. Công ty của anh được Lotus mua lại vào năm 1994 và cũng được IBM mua lại vào năm 1995. Sau vài năm làm việc tại công ty, anh rời đi để thành lập Groove Networks được Microsoft mua lại vào năm 2005.

Bài viết liên quan

Leave a Comment