DU LỊCH 

Phó Thủ tướng yêu cầu kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ

Rate this post

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 4358 / VPCP-CN ngày 13/7 truyền đạt ý kiến ​​chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về tình trạng “quy hoạch treo”, “dự án treo”.

Để triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế liên quan đến vấn đề “quy hoạch treo”, “dự án treo”, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng, đầu tư xây dựng …

Bộ Xây dựng sớm xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư (xã hội hóa) và đa dạng hóa các hình thức đầu tư để đầu tư các công trình xã hội như công viên cây xanh, y tế, giáo dục và các công trình xã hội khác. công trình giao thông; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương trong công tác quản lý, thực hiện quy hoạch để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm như thu hồi các dự án chậm tiến độ theo quy định.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát quy hoạch, kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch quá hạn, không khả thi; rà soát các dự án để có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc tiến độ và kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ, khắc phục tình trạng “dự án treo”; xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch, công khai quy hoạch và kế hoạch triển khai thực hiện theo quy định.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành, địa phương rà soát các dự án để có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện. cũng như phải kiên nhẫn. quyết định thu hồi đối với các dự án chậm tiến độ. Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt các quy hoạch, dự án nhằm phát huy hiệu quả, giải phóng nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Bài viết liên quan

Leave a Comment