DU LỊCH 

Nơi có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước, y tế chuyên sâu ngang tầm thế giới

Rate this post

Sáng 9/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 53-NQ / TW ngày 29/8/2005 của Chính phủ. Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Kết luận số 27-KL / TW ngày 02/8/2012 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Số 53-NQ / TW.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư – cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết 53 và Kết luận số 27, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung và vùng Đông Nam bộ nói riêng đã có những chuyển biến rất tích cực. chuyển biến, qua đánh giá sơ bộ đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng – an ninh.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại, tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo có xu hướng tăng, tỷ trọng khu vực dịch vụ tăng; tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ, năng suất lao động đạt cao nhất cả nước.

Năng suất lao động đạt mức cao nhất cả nước. Kinh tế tư nhân của vùng phát triển năng động và mạnh mẽ; là khu vực thu hút vốn FDI, phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất lớn nhất cả nước.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội phát triển khá và đạt mức cao so với mặt bằng chung của cả nước. Tỷ lệ lao động qua đào tạo cao nhất cả nước. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước. Lĩnh vực y tế được cải thiện, đặc biệt là y tế chuyên khoa, đạt được những thành tựu tầm cỡ khu vực và thế giới.

Hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt được một số thành tựu nổi bật. Thành phố Hồ Chí Minh từng bước trở thành trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ thông tin của vùng và cả nước.

Vẫn còn nhiều tồn tại cần giải quyết

Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng nhưng Đông Nam Bộ vẫn còn nhiều tồn tại, nhiều chỉ tiêu đề ra chưa đạt được.

Công nghiệp của vùng phát triển nhanh nhưng thiếu tính bền vững và đồng bộ; chủ yếu là gia công, lắp ráp, giá trị gia tăng thấp; phân bố khu công nghiệp, khu chế xuất không đúng quy định; các ngành dịch vụ cao cấp, chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Kết cấu hạ tầng vùng và liên vùng còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển, tính kết nối và đồng bộ còn yếu. Hệ thống giao thông quá tải và tắc nghẽn. Thường xuyên bị ngập lụt.

Cơ sở hạ tầng xã hội chưa theo kịp tốc độ phát triển. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa đạt mục tiêu, chưa thực sự trở thành động lực nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội vùng.

Liên kết giữa các địa phương trong vùng chưa chặt chẽ, còn hình thức, liên kết vùng với vùng chưa mang tính chiến lược, lâu dài để nâng cao năng lực cạnh tranh vùng …

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra trong phát triển vùng, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, thời gian tới cần tập trung thực hiện một số định hướng và giải pháp chủ yếu. Theo đó, phát triển nhanh và bền vững kinh tế vùng; tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng quy hoạch, phát triển và thúc đẩy liên kết vùng.

Cùng với đó, tập trung phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, coi đây là động lực để phát triển nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chú trọng phát triển văn hóa – xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

https://soha.vn/noi-co-thu-nhap-binh-quan-dau-nguoi-cao-nhat-ca-nuoc-y-te-chuyen-sau-ngang-tam-the-gioi-20220709170401671. htm

Bài viết liên quan

Leave a Comment