Giải trí 

Luol Deng Net Worth | Người giàu nhất

Rate this post

2004-05 Chicago Bulls NBA $ 2,273,400

2005-06 Chicago Bulls NBA $ 2,443,920

2006-07 Chicago Bulls NBA $ 2,614,440

2007-08 Chicago Bulls NBA $ 3,320,339

2008-09 Chicago Bulls NBA 9.385.000 USD

2009-10 Chicago Bulls NBA $ 10.370.425

2010-11 Chicago Bulls NBA $ 11.345.000

2011-12 Chicago Bulls NBA $ 12.325.000

Tổng mức lương nghề nghiệp: $ 54.077.524 (có thể chưa đầy đủ)

Bài viết liên quan

Leave a Comment