DU LỊCH 

Khắc phục triệt để tình trạng nâng cấp đô thị khi chưa đạt các tiêu chí.

Rate this post

Ngày 17/6, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp Bộ Xây dựng tổ chức Diễn đàn Phát triển bền vững đô thị Việt Nam. Phiên họp toàn thể với chủ đề Phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh.

Thay đổi tư duy, thống nhất nhận thức về đô thị hóa

Trên cơ sở Đề án do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, ngày 24/01/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 06-NQ / TW về “Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Đảng về đô thị hóa và phát triển đô thị bền vững.

Tại Diễn đàn, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế chia sẻ những mô hình, kinh nghiệm, cách làm hay trong đô thị hóa và phát triển đô thị cũng như cung cấp thêm luận cứ cho việc thực hiện thể chế hóa, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, đường lối lớn của Đảng, các định hướng chính sách nêu trong Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị, góp phần thực hiện các mục tiêu của Đại hội V. Lần thứ XIII của Đảng.

Trước Diễn đàn cấp cao, chuỗi hội thảo tập trung vào 4 chủ đề chính gồm: Xây dựng đô thị, chuỗi thành phố thông minh kết nối trong nước và quốc tế; chuyển đổi số và xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, kết nối liên thông, thích ứng với biến đổi khí hậu trong quá trình phát triển đô thị bền vững; hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy đô thị hóa và phát triển đô thị bền vững; phát triển các mô hình đô thị mới và thúc đẩy chuyển đổi kinh tế tại các đô thị.

Một số vấn đề được đề cập và thảo luận sâu tại diễn đàn: Tháo gỡ các rào cản, vướng mắc để đẩy nhanh và nâng cao chất lượng đô thị hóa, phát triển mạng lưới đô thị bền vững, hình thành đô thị số, chuỗi đô thị thông minh năng động kết nối với khu vực và thế giới ; khuyến khích phát triển các mô hình đô thị mới theo hướng xanh, thông minh và bền vững; hoàn thiện cơ chế, chính sách gắn quá trình chuyển đổi số với xây dựng thành phố thông minh, xây dựng chính quyền số; đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, nâng cao tỷ trọng kinh tế số trong đô thị, hiện đại hóa dịch vụ đô thị, phát triển thị trường bất động sản …

Phát biểu kết luận diễn đàn, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị các bộ, ngành tiếp thu các ý kiến ​​đại biểu nêu ra.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng, cần đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức về đô thị hóa và phát triển đô thị bền vững. Theo đó, nhận thấy đô thị hóa là tất yếu khách quan, là động lực quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững trong thời gian tới; gắn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện kết hợp đồng bộ, hài hòa giữa cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị với phát triển các khu đô thị mới; phát triển mạnh mẽ liên kết ngành, liên kết vùng và lợi thế kết nối đa chiều của các đô thị; tập trung chấn chỉnh đời sống nhân dân và phát triển kinh tế trong quá trình tái thiết và phát triển đô thị.

Kiên quyết loại bỏ tình trạng quy hoạch treo, lợi ích nhóm gắn với tư duy nhiệm kỳ

Ông Trần Tuấn Anh cho rằng, cần chọn khâu đột phá quan trọng nhất để xây dựng và phát triển đô thị bền vững là đổi mới toàn diện phương pháp, quy trình, nội dung và sản phẩm quy hoạch đô thị. Quy hoạch đô thị phải tiếp cận đa ngành, bao trùm với tầm nhìn chiến lược, toàn diện, dài hạn, tôn trọng quy luật thị trường và nguyên tắc phát triển bền vững, với triết lý lấy con người làm trọng tâm. chất lượng cuộc sống làm trung tâm, văn hóa và văn minh đô thị làm nền tảng.

Quy hoạch đô thị cần đảm bảo tính thứ bậc, tính liên tục, thống nhất, hoàn chỉnh và tích hợp của hệ thống quy hoạch, gắn kết chặt chẽ quy hoạch đô thị với quy hoạch nông thôn, phân định rõ các vùng. trong quy hoạch đô thị và áp dụng các công cụ để kiểm soát chặt chẽ quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị, khuyến khích địa phương tạo việc làm để hạn chế tình trạng di cư quá mức đến các thành phố lớn; sở quy hoạch đô thị với nguồn lực thực hiện “– ông Trần Tuấn Anh nói.

Khắc phục triệt để tình trạng nâng cấp đô thị khi chưa đạt các tiêu chí - Ảnh 1.

Từ đó, Trưởng Ban Kinh tế yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ ưu tiên thực hiện một số nhiệm vụ khoa học cũng như phối hợp với các tổ chức quốc tế triển khai các dự án hỗ trợ kỹ thuật để làm cơ sở cho đổi mới toàn diện lý luận về quy hoạch và phát triển đô thị trong điều kiện thực tế Việt Nam, phù hợp với các vùng, miền trên cả nước, bảo đảm phát triển không gian hợp lý, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng đất đai, dân số, lao động và nguồn nước nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính khả thi và bền vững của thành phố trong các đồ án quy hoạch; Chú trọng quy hoạch quản lý, sử dụng không gian nổi, không gian ngầm và hệ thống công trình ngầm đô thị.

Đặc biệt, các cơ quan có thẩm quyền của Chính phủ cần ban hành các chính sách, chế tài, công cụ để kiên quyết xóa bỏ tình trạng quy hoạch treo, cơ chế “xin cho”, lợi ích nhóm gắn với tư duy hạn chế và xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện pháp luật về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị.

Ông Trần Tuấn Anh nêu giải pháp, cần sớm đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị để đảm bảo sự phù hợp, đồng bộ giữa quy hoạch chung của các đơn vị. điều hành và quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị; nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn cụ thể cho việc xây dựng và lựa chọn mô hình phát triển đô thị bền vững, phù hợp với từng vùng, miền và đặc điểm của từng đô thị cụ thể. Cần khắc phục triệt để tình trạng nâng cấp đô thị khi chưa đạt các tiêu chí. Ngoài ra, cần tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai, đầu tư, quy hoạch, kiến ​​trúc, xây dựng, kinh doanh bất động sản và nhà ở. Sớm hoàn thiện đồng bộ khung pháp lý về phát triển thành phố thông minh, quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị và không gian ngầm đô thị.

Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương quan tâm bố trí đầy đủ vốn ngân sách nhà nước để bảo đảm thực hiện các mục tiêu của chính sách an sinh nhà ở; sớm ban hành các chính sách ưu đãi, khuyến khích. đủ mạnh để thu hút các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư xây dựng nhà ở, nhà cho thuê cho người có thu nhập thấp và trung bình, cải tạo, chỉnh trang đô thị, xóa bỏ nhà tạm, khu ở phi chính thức, lụp xụp ở các đô thị ”.– ông Trần Tuấn Anh nói.

Bài viết liên quan

Leave a Comment