Ivan Seidenberg Giá trị tài sản ròng | Người giàu nhất

Rate this post

Doanh nhân người Mỹ Ivan Seidenberg là cựu Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Verizon Communication, người có tài sản ròng ước tính khoảng 55 triệu USD. Sinh ngày 10 tháng 12 năm 1946 trong một gia đình Do Thái, sự nghiệp của ông trong lĩnh vực viễn thông bắt đầu ngay từ khi còn học trung học với tư cách là trợ lý của một người quản lý tuyến đường. Sau đó, ông lấy bằng cử nhân toán học tại Cao đẳng Lehman và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Pace. Anh ấy đã từng là trợ lý của thợ nối cáp tại New York Telephone. Ông trở thành người đứng đầu NYNEX vào năm 1994. Khi Bell Atlantic được hợp nhất với NYNEX, ông đảm nhiệm vị trí Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành. Bell Atlantic sau đó trở thành Verizon và ông được chỉ định là Giám đốc điều hành duy nhất.

Khi ở Verizon, ông Seidenberg chịu trách nhiệm về một số vụ mua bán và sáp nhập như Bell Atlantic và NYNEX vào năm 1997, GTE Corporation năm 2000 và MCI, Inc. vào năm 2006. Năm 1999, ông là người có công trong việc thành lập Verizon Wireless khi đưa cùng tài sản của Bell Atlantic Mobile, GTE Wireless và tài sản của Vodafone AirTouch tại Hoa Kỳ.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 2011, Hội đồng quản trị của Verizon Communications Inc. đã chấp nhận đơn từ chức Giám đốc điều hành của ông Seidenberg có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2011 nhưng ông vẫn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. Vào ngày 1 tháng 12 năm 2011, Hội đồng quản trị đã chấp nhận đơn từ nhiệm của ông khỏi Hội đồng quản trị và trở thành Chủ tịch của Verizon có hiệu lực từ ngày kết thúc hoạt động kinh doanh vào ngày 31 tháng 12 năm 2011.

Kể từ tháng 1 năm 2011, Ivan Seidenberg là giám đốc của BlackRock, Inc. Ông đã giữ chức giám đốc của Honeywell International Inc. và Wyeth trong 5 năm qua.

Bài viết liên quan

Leave a Comment