DU LỊCH 

Giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm ước đạt 27,75% kế hoạch.

Rate this post

Trong đó, có 7 bộ và 12 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân trên 35%, 25 bộ và 1 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân dưới 10%, đặc biệt có 4 bộ chưa có kế hoạch vốn.

Theo Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đề xuất phương án giảm chi ngân sách trung ương đã được giao trong dự toán đầu tư nhưng đến cuối năm. ngày 30/6/2022 chưa bố trí (trừ trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định) để bổ sung nguồn lực thực hiện Chương trình khôi phục và phát triển kinh tế.

Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp trình cấp có thẩm quyền cắt giảm, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 để bổ sung cho các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương cần vốn.

Theo PV

VTV.VN

Bài viết liên quan

Leave a Comment