DU LỊCH 

GDP (PPP) đứng thứ 3 ASEAN, thứ 12 Châu Á, vậy Việt Nam xếp thứ mấy so với thế giới?

Rate this post

Thế giới

Hiện nay, Hoa Kỳ là quốc gia có GDP danh nghĩa lớn nhất thế giới. Ở vị trí thứ hai là Trung Quốc, tiếp theo là Nhật Bản, Đức, Anh, Ấn Độ, Pháp, Ý, Canada và Hàn Quốc.

Tuy nhiên, để phản ánh chính xác hơn sự phát triển của một quốc gia, các tổ chức quốc tế sẽ điều chỉnh GDP theo sức mua tương đương (PPP) để đánh giá. GDP (PPP) sẽ phản ánh ở một mức độ nào đó chất lượng cuộc sống của người dân trong một khu vực.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), năm 2021, 10 nền kinh tế có GDP (PPP) lớn nhất thế giới chiếm 61,34% GDP toàn cầu (PPP). So với top 10 nền kinh tế có GDP danh nghĩa lớn nhất thế giới, top 10 nền kinh tế có GDP (PPP) lớn nhất có sự khác biệt rõ rệt.

GDP (PPP) đứng thứ 3 ASEAN, thứ 12 Châu Á, vậy Việt Nam xếp thứ mấy so với thế giới?  - Ảnh 1.

Top 10 nền kinh tế có GDP (PPP) lớn nhất thế giới năm 2021. Nguồn: IMF.

Một số quốc gia nằm trong top 10 nền kinh tế có GDP danh nghĩa lớn nhất thế giới nhưng không nằm trong top 10 nền kinh tế có GDP (PPP) lớn nhất là Ý, Canada và Hàn Quốc. Cụ thể, xếp hạng GDP (PPP) của Ý, Canada và Hàn Quốc lần lượt là 12, 15 và 14.

Trong khi đó, một số quốc gia không nằm trong top 10 nền kinh tế có GDP danh nghĩa lớn nhất thế giới nhưng lại nằm trong top 10 nền kinh tế có GDP (PPP) lớn nhất là Nga, Indonesia và Brazil. Cụ thể, xếp hạng GDP danh nghĩa của Nga, Indonesia và Brazil lần lượt là 11, 16 và 12.

Trong số các nước ASEAN, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Singapore nằm trong top 50 nền kinh tế có GDP (PPP) lớn nhất thế giới.

Indonesia là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á nằm trong top 10 nền kinh tế có GDP (PPP) lớn nhất thế giới. Cụ thể, GDP (PPP) của Indonesia đứng thứ 7 trên thế giới. Tiếp theo là Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Singapore với các vị trí thứ 22, 25, 29, 30 và 38 lần lượt là các nền kinh tế có GDP (PPP) lớn nhất thế giới.

Khu vực ASEAN

Xét trong khu vực ASEAN, Indonesia có quy mô GDP (PPP) đứng đầu so với các nước trong khu vực, đạt 3,530 tỷ USD. Cùng với đó, Thái Lan và Việt Nam đứng thứ 2 và 3 với GDP (PPP) lần lượt đạt 1,331 tỷ USD và 1,141 tỷ USD. Tiếp theo là Philippines (983 tỷ USD), Malaysia (969 tỷ USD), Singapore (615 tỷ USD), Myanmar (237 tỷ USD), Campuchia (78 tỷ USD), Lào (62 tỷ USD) và Brunei (30 tỷ USD). ).

GDP (PPP) đứng thứ 3 ASEAN, thứ 12 Châu Á, vậy Việt Nam xếp thứ mấy so với thế giới?  - Ảnh 2.

GDP (PPP) của các nước ASEAN năm 2021. Nguồn: IMF.

Theo đó, GDP (PPP) của Việt Nam đứng thứ 3 trong ASEAN, thứ 12 ở châu Á và thứ 25 trên thế giới.

Ở khu vực châu Á, Indonesia đứng thứ 4, tiếp theo là Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Malaysia lần lượt ở vị trí 9, 12, 13 và 14.

So với năm 2020, GDP (PPP) của Việt Nam đã tăng 79,82 tỷ USD. Indonesia là quốc gia duy nhất có tốc độ tăng trưởng cao hơn Việt Nam khi GDP (PPP) tăng thêm 228 tỷ USD.

Trong khi đó, các nước khác có cải thiện nhưng chậm hơn như: Malaysia (tăng 65,33 tỷ USD), Philippines (tăng 63,82 tỷ USD), Thái Lan (tăng 58,5 tỷ USD), Singapore (tăng 58,5 tỷ USD, tăng 55,17 tỷ USD), Campuchia (tăng 4,14 tỷ USD), Lào (tăng 3,38 tỷ USD) và Brunei (tăng 1,62 tỷ USD). Chỉ Myanmar có GDP (PPP) giảm 41,77 tỷ USD.

https://cafef.vn/gdp-ppp-dung-thu-3-asean-thu-12-chau-a-vay-so-voi-the-gioi-viet-nam-xep-thu-may-2022070410303949. chn

Bài viết liên quan

Leave a Comment