DU LỊCH 

Cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước vẫn bị ‘khóa’

Rate this post

Nhiều “ông lớn” chậm cổ phần hóa

Trong báo cáo gửi Quốc hội, Bộ Tài chính cho biết, từ năm 2021 đến 5 tháng đầu năm 2022, đã cổ phần hóa được 5 doanh nghiệp với tổng giá trị doanh nghiệp là 642 tỷ đồng, bằng giá trị thực tế bằng vốn chủ sở hữu. 474 tỷ đồng, trong đó có 1 doanh nghiệp thuộc danh mục cổ phần hóa theo Quyết định số 26/2019 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đạt 0,7% kế hoạch thực hiện giai đoạn 2016). Năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).

Từ năm 2021 đến 5 tháng đầu năm 2022, thoái vốn tại 38 doanh nghiệp với giá trị 2.047 tỷ đồng, thu về 6.582 tỷ đồng, trong đó thoái vốn nhà nước tại 4 doanh nghiệp theo Quyết định số 908 / QĐ-TTg với giá trị 52,8. tỷ đồng, thu về 85,1 tỷ đồng, còn lại là thoái vốn của các tập đoàn, tổng công ty tại doanh nghiệp.

Tại Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp”, tổ chức ngày 17/5/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phúc nhận xét, thực trạng cổ phần hóa 2 nhiều năm nay hầu như không chuyển dịch với nguyên nhân chính là từ việc xác định giá trị doanh nghiệp, trong đó việc xác định giá trị quyền sử dụng đất rất khó khăn và doanh nghiệp sợ làm sai.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh, đổi mới, cơ cấu DNNN là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cơ cấu lại nền kinh tế. Trong nhiều năm, Bộ Tài chính đã tham mưu cho Chính phủ các cơ chế, chính sách về cơ cấu lại DNNN. Cụ thể, việc hoàn thiện cơ chế, chính sách được thực hiện có hiệu quả thông qua việc ban hành, sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến cổ phần hóa, thoái vốn …

Những “điểm nghẽn” về cơ chế, chính sách đã được các cơ quan quản lý nhà nước nỗ lực tìm cách tháo gỡ nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, nhưng bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế, vướng mắc. .

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, khâu xác định giá trị doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng trong quá trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước. Nhưng thời gian qua, công tác này còn thiếu chính xác, thường thấp hơn giá trị thực tế, xác định lại giá trị gây thất thoát, lãng phí. Ví dụ sau kiểm toán, giá trị doanh nghiệp tăng lên gấp nhiều lần, bình quân tăng 2,8 lần.

Điều này cho thấy việc định giá doanh nghiệp chưa chính xác mà rủi ro lớn nhất là vấn đề giá trị quyền sử dụng đất. Cách tính giá trị một lần không sát giá thị trường, dù sát giá thị trường nhưng sau 10 năm, 20 năm giá trị doanh nghiệp lại chênh lệch …, đây là lỗ vốn. Mặt khác, với việc trả tiền thuê đất một lần, doanh nghiệp cổ phần hóa có thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở đô thị, công trình khác … Việc chuyển mục đích sử dụng đất dẫn đến việc xác định giá trị sử dụng đất không chính xác. , dẫn đến thua lỗ ”, ông Hồ Đức Phúc nói.

Hoàn tác các nút thắt

Để đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phúc nhìn nhận cần phải sửa đổi chính sách. Nghị định 44 quy định năm phương pháp xác định giá đất. Nhưng 5 phương pháp cho 5 kết quả khác nhau, thậm chí chỉ một phương pháp thặng dư cũng cho kết quả khác nhau vì đầu vào khác nhau, biến khác nhau. “Vấn đề này sẽ được Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp nghiên cứu để đề xuất Chính phủ sửa đổi Nghị định 44 trong thời gian tới”, Bộ trưởng nói.

Ngoài ra, Bộ trưởng Tài chính cũng nêu ra những vấn đề tồn tại về chính sách. Cụ thể, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 60/2018 / QH14 nghiêm cấm việc chuyển mục đích sử dụng đất của Nhà nước sang mục đích khác. Nhưng đến năm 2020, Nghị định 140 / NĐ-CP ra đời đã bãi bỏ Nghị quyết 60, nhưng Nghị định này không nói rõ là có được chuyển mục đích sử dụng đất hay không.

“Điều này khiến địa phương lúng túng khi triển khai. Vấn đề trên cần phải xác định chính xác, đúng cốt lõi của vấn đề để tham mưu Chính phủ sửa đổi luật cho phù hợp”, Bộ trưởng Phúc nói. .

Bên cạnh đó, việc bố trí nhà, đất chưa được phân định rõ ràng như xác định lợi thế thương mại, liên doanh liên kết … Hơn nữa, vai trò của người đứng đầu DNNN chưa được thể hiện quyết tâm cao nên tiến độ chưa đạt yêu cầu.

“Vì vậy, cần xin ý kiến ​​của các đại biểu, đặc biệt là lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và các địa phương để Bộ Tài chính tiếp thu, phối hợp với các bộ, ngành trình Chính phủ có biện pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển đất nước và tái cơ cấu hiệu quả là mục tiêu lâu dài cần đạt được ”, Bộ trưởng Tài chính nhấn mạnh.

Cùng quan điểm về xác định giá trị doanh nghiệp, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, việc xác định giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp có nhiều cách hiểu và khó. đảm bảo cơ sở thuyết phục, nhất là khi quá trình cổ phần hóa và thoái vốn có thể kéo dài.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị tách việc xác định giá trị quyền sử dụng đất trong quá trình cổ phần hóa DNNN, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp vì hình thức sử dụng đất của doanh nghiệp trước và sau khi cổ phần hóa, thoái vốn vẫn giống nhau. Nhà nước giao đất, cho thuê đất nên giá trị quyền sử dụng đất không tăng khi cổ phần hóa, thoái vốn mà chỉ tăng khi có chuyển mục đích sử dụng đất.

Để thúc đẩy quá trình cổ phần hóa, thoái vốn trong giai đoạn tới, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp Đặng Quyết Tiến đề nghị, cần sắp xếp lại các DNNN, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, thiết yếu, quan trọng. về quốc phòng, an ninh; lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư. Đồng thời, tái cơ cấu có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các doanh nghiệp yếu kém, thua lỗ; xử lý cơ bản các dự án, công trình chậm tiến độ, đầu tư kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, DNNN.

Cần tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, trao quyền chủ động hơn cho doanh nghiệp gắn với giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát quyền lực, cải cách thủ tục hành chính. công khai, minh bạch trong tái cơ cấu DNNN, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp Rà soát, nghiên cứu quy định không tính giá trị đất vào giá trị doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn ”, ông Tiến đề nghị.

Đặc biệt, theo Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, cần tiếp tục hoàn thiện Luật Đất đai và các luật khác liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai. Cụ thể, các doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa phải thực hiện đúng phương án sử dụng đất đã được phê duyệt; bổ sung quy định về xử lý đất đai đối với doanh nghiệp quản lý nhiều đất tại các vị trí có lợi thế thương mại theo hướng yêu cầu DNNN thực hiện hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

“Cần bổ sung quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, quyền thuê đất vào Luật Đấu thầu, bảo đảm công khai, minh bạch, đầy đủ thông tin về đất đai như thông tin về diện tích, vị trí, giá thuê, phương thức thanh toán”. , Ông Tiến khuyến cáo.

Bài viết liên quan

Leave a Comment