DU LỊCH 

Báo Pháp luật Việt Nam bị tạm ngưng hoạt động trong 90 ngày

Rate this post

Báo Pháp luật Việt Nam bị tạm ngưng hoạt động trong 90 ngày

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam ngừng xuất bản trong thời hạn 3 tháng theo Quyết định số 47 ngày 5/7/2022 của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bài viết liên quan

Leave a Comment