DU LỊCH 

Xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch của Việt Nam và Đông Nam Á | Điểm đến

Rate this post

Đà Nẵng là trung tâm du lịch của Việt Nam và bức tranh Đông Nam Á 1Các vận động viên bắt đầu tranh tài ở môn thể thao Sup rowing cự ly 2.000m tại bãi biển Mân Thái (Đà Nẵng), Tháng 4 năm 2022. (Ảnh: Trần Lê Lâm / TTXVN)

Nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch, một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố Đà Nẵng, chính quyền thành phố đã xây dựng Đề án định hướng phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thường trực Thành ủy đánh giá, đề án này được chuẩn bị công phu, khoa học, chặt chẽ và có sự tham gia của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và các chuyên gia.

Dự án thực hiện theo chủ trương tại Nghị quyết số 43-NQ / TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Quyết định số 359 / QĐ-TTg ngày 15/3. Năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và định hướng phát triển du lịch của Trung ương phù hợp với quy hoạch chung của thời điểm. giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

[Hình ảnh du lịch Đà Nẵng phục hồi và phát triển mạnh mẽ]

Dự án đặt ra mục tiêu chung đến năm 2030, Đà Nẵng trở thành Trung tâm du lịch và các dịch vụ chất lượng cao, điểm đến sáng tạo của Việt Nam và Đông Nam Á; Với tầm nhìn đến năm 2045, Đà Nẵng sẽ trở thành điểm du lịch hàng đầu Châu Á, một trong những trung tâm du lịch sinh thái cao cấp, du lịch nghỉ dưỡng biển, sự sáng tạo và tổ chức các hội nghị và sự kiện quốc tế.

Cụ thể, thành phố sẽ tập trung vào 12 định hướng phát triển lớn gồm định hướng không gian phát triển du lịch; định hướng phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch; định hướng phát triển sản phẩm du lịch; định hướng phát triển thị trường du lịch; định hướng phát triển nguồn nhân lực; định hướng phát triển kinh doanh du lịch; định hướng phát triển các nguồn lực đầu tư du lịch; định hướng quảng bá, quảng bá du lịch; định hướng liên kết, hợp tác phát triển du lịch; định hướng chuyển đổi số; định hướng về quản lý rủi ro, thiên tai, dịch bệnh, xử lý khủng hoảng; định hướng trong tổ chức và quản lý du lịch.

Để đạt được các mục tiêu, định hướng đề án thành phố Đà Nẵng đề ra sẽ tập trung thực hiện 11 nhóm giải pháp, gồm: giải pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch; giải pháp hình thành văn hóa du lịch; giải pháp về xây dựng cơ chế, chính sách phát triển du lịch; giải pháp quy hoạch và đầu tư phát triển du lịch; giải pháp phát triển và quản lý cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch; giải pháp phát triển sản phẩm du lịch; giải pháp xúc tiến, quảng cáo và phát triển thị trường du lịch; giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động du lịch; giải pháp về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; giải pháp liên kết và hợp tác phát triển đi du lịch; giải pháp khôi phục hoạt động du lịch sau COVID-19./.

Trần Lê Lâm (TTXVN / Vietnam +)

Bài viết liên quan

Leave a Comment