• Sun. Feb 25th, 2024

Team Music

Tin tức âm nhạc giải trí mới hot nhất

Xây dựng Chỉ số Văn hóa Quốc gia, vì sự phát triển bền vững

ByBich Ngoc

Jan 26, 2023
Rate this post

Tại hội thảo, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án, từ đó hướng tới mục tiêu xây dựng bộ chỉ số văn hóa quốc gia để phát triển bền vững. PGS. GS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam cho biết, từ thời điểm Hội thảo khởi động dự án vào tháng 11/2021 đến nay là một khoảng thời gian nỗ lực và cố gắng. không ngừng của nhóm dự án ở cả cấp quốc gia và thành phố. Huế, cùng với sự hợp tác, hỗ trợ tích cực của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế.

Theo PGS. GS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Các Chỉ số Văn hóa của UNESCO | 2030 là một khung chỉ số chuyên đề để đo lường và giám sát tiến trình đóng góp của văn hóa vào việc thực hiện các mục tiêu của Chương trình nghị sự. 2030 vì sự Phát triển bền vững ở cấp quốc gia và địa phương.

“Với 22 chỉ số được chia thành bốn nhóm bao gồm các khía cạnh quan trọng nhất của phát triển bền vững, từ môi trường đến kinh tế và xã hội, Chỉ số Văn hóa | 2030 giúp đánh giá vai trò của văn hóa, vừa là một lĩnh vực độc lập vừa là một yếu tố xuyên suốt trong các lĩnh vực khác. Việc triển khai dự án được thực hiện theo phương thức và nguyên tắc do UNESCO đề ra, đặc biệt là đảm bảo tính liên kết các nguồn dữ liệu do các cơ quan, đơn vị khác nhau nắm giữ … ”, bà Phương đề cập.

Để đảm bảo nguyên tắc này, nhóm thực hiện dự án của Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập và xử lý các dữ liệu định lượng và định tính cần thiết cho 22 chỉ số, bao gồm: đầu tư cho di sản, quản lý di sản bền vững, thích ứng và ứng phó biến đổi khí hậu, thiết chế văn hóa, đóng góp của văn hóa vào GDP, việc làm trong lĩnh vực văn hóa, văn hóa doanh nghiệp văn hóa, chi tiêu hộ gia đình cho văn hóa, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ văn hóa, đầu tư công cho văn hóa, quản trị văn hóa, giáo dục văn hóa nghệ thuật, giáo dục cho phát triển bền vững, giáo dục đa ngôn ngữ, đào tạo văn hóa, văn hóa để gắn kết xã hội, tự do nghệ thuật, tiếp cận văn hóa, tham gia văn hóa và các quá trình có sự tham gia.

PGS. PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương cũng cho rằng, với tôn chỉ và phương pháp xuyên suốt của Bộ Chỉ số Văn hóa 2030, kết quả của Dự án là nhờ sự đóng góp, chia sẻ kiến ​​thức và chuyên môn. từ nhiều tổ chức, cơ quan, cá nhân, các nhà thống kê, chuyên gia văn hóa. Những phản hồi có giá trị sẽ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm của dự án, từ đó giúp Việt Nam có nhiều đóng góp. hiệu quả hơn vào bức tranh tổng thể về hiện trạng văn hóa toàn cầu được trình bày trong báo cáo toàn cầu của Dự án Chỉ số Văn hóa 2030 sẽ được công bố tại Hội nghị Thế giới về Chính sách Văn hóa và Phát triển Bền vững. UNESCO (Mondiucult 2022) diễn ra vào ngày 28 và 29 tháng 9 tại Mexico.

Dự thảo báo cáo quốc gia từ kết quả dự án cho rằng, việc thực hiện Chỉ số Văn hóa 2030 là cơ hội để Việt Nam có được những hiểu biết thực tế, nhằm tăng cường sự gắn kết giữa văn hóa và phát triển bền vững. vững chắc. Nhiều kết quả quan trọng từ việc thực hiện dự án đã được báo cáo khẳng định rằng di sản văn hóa đã và đang là một trong những trọng tâm của chính sách văn hóa ở Việt Nam. Đầu tư cho di sản là trách nhiệm chung của cả chính quyền trung ương và địa phương. Vai trò của cộng đồng như một nhân tố tích cực định hình các chính sách văn hóa và các biện pháp quản trị đã được cải thiện đáng kể, đặc biệt là trong lĩnh vực di sản văn hóa ….

Dự thảo Báo cáo cũng bao gồm các kết quả nghiên cứu quan trọng khác như mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu và bảo tồn di sản; cơ sở hạ tầng văn hóa; số người làm việc trong các ngành công nghiệp văn hóa; Xuất khẩu văn hóa của Việt Nam tạo ra những giá trị kinh tế quan trọng; đầu tư cho văn hóa; hệ thống chính sách văn hóa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *