William Clay Ford Jr Giá trị ròng

Rate this post

Theo Forbes, doanh nhân người Mỹ William Clay Ford Jr có tài sản ròng ước tính khoảng 1 tỷ USD tính đến tháng 3 năm 2013. Hiện tại, ông giữ chức vụ chủ tịch điều hành của Ford Motor Company.

William Clay Ford, Jr sinh ngày 3 tháng 5 năm 1957 tại Detroit, Michigan, Hoa Kỳ. Anh được biết đến là chắt của Harvey Firestone và Henry Ford. Sau khi hoàn thành bằng cử nhân tại Đại học Princeton, ông theo học Trường Quản lý MIT Sloan. Hiện có trụ sở tại Michigan, Ford đã kết hôn với Lisa Vanderzee, người mà ông có bốn người con.

Năm 1971, William Clay Ford Jr chính thức gia nhập Ford. Tháng 9 năm 1998, ông được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và đến ngày 30 tháng 10 năm 2001, ông bắt đầu giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành của công ty. Anh ấy thay thế Jacques Nasser. Khi giám đốc điều hành kiêm chủ tịch Jim Padilla nghỉ hưu vào năm 2006, ông cũng đảm nhận các chức vụ của mình. Vào tháng 9 năm 2006, ông từ chức Giám đốc điều hành và Chủ tịch của công ty nhưng ông vẫn giữ chức vụ Chủ tịch điều hành.

Bài viết liên quan

Leave a Comment