DU LỊCH 

Từ ngày 1/7, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa lên đến 23,4 triệu đồng / tháng

Rate this post

Thông tin từ BHXH Việt Nam cho biết, từ ngày 1/7, mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng theo Nghị định số 38/2022 / NĐ-CP của Chính phủ. Do đó, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa cũng tăng lên, tối đa là 23,4 triệu đồng / tháng.

Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 49 của Luật việc làm năm 2013, mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng được hưởng theo quy định tại Điều 49 của Luật này. Điều 50 Luật Việc làm 2013.

Cụ thể, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, mức hưởng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở. Do mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng / tháng nên mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng tối đa là 7,45 triệu đồng / tháng.

Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì mức hưởng không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Trong đó, mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7 được áp dụng theo quy định tại Nghị định 38/2022 / NĐ-CP, cụ thể như sau: Vùng I: 4,68 triệu đồng / tháng; Vùng II: 4,16 triệu đồng / tháng; Khu vực III: 3,64 triệu đồng / tháng; Vùng IV: 3,25 triệu đồng / tháng.

Do đó, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng tối đa đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định như sau:

+ Mức hưởng tối đa tại Vùng I là 23,4 triệu đồng / tháng. (Hiện tại là 22,1 triệu đồng / tháng)

+ Mức hưởng tối đa tại Vùng II là 20,8 triệu đồng / tháng. (Hiện tại là 19,6 triệu đồng / tháng)

+ Mức hưởng tối đa tại khu vực III là 18,2 triệu đồng / tháng. (Hiện tại là 17,15 triệu đồng / tháng)

+ Mức hưởng tối đa tại Vùng IV là 16,25 triệu đồng / tháng. (Hiện tại là 15,35 triệu đồng / tháng)

Như vậy, số tiền trợ cấp thất nghiệp mà người lao động được nhận từ ngày 1/7 có thể lên tới 23,4 triệu đồng / tháng.

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Theo quy định mới nhất của Luật việc làm có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, bảo hiểm thất nghiệp được mở rộng đối tượng tham gia. Chính sách gồm 4 chế độ: (1) trợ cấp thất nghiệp, (2) hỗ trợ tìm việc làm, (3) hỗ trợ học nghề, (4) hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề. để duy trì công ăn việc làm cho người lao động.

Theo BHXH Việt Nam, tính đến hết tháng 4/2022, cả nước có hơn 13,64 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tăng hơn 200.000 người so với cuối năm 2021, bằng gần 80% tổng số tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp. người tham gia BHXH bắt buộc.

So với lực lượng lao động trong độ tuổi, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 26,97%. Có thể thấy, chính sách bảo hiểm thất nghiệp ngày càng hấp dẫn nên số lượng người tham gia cũng tăng dần.

Bài viết liên quan

Leave a Comment