DU LỊCH 

Từ năm 2022 trở đi, khi nghỉ hưu khi đóng đủ 25 năm BHXH sẽ được hưởng lương hưu là bao nhiêu?

Rate this post

Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi bổ sung bởi Điểm a Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định người lao động đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu.

Theo đó, tại Điều 56 Luật BHXH 2014, kể từ ngày 1/1/2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH. Bảo hiểm xã hội) và tương ứng với số năm đã đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Năm 2018, lao động nam đủ 16 tuổi; 17 năm vào năm 2019; 18 năm vào năm 2020; 19 năm vào năm 2021; 20 năm kể từ năm 2022 trở đi;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó, cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, lao động nam đủ điều kiện nghỉ hưu vào năm 2022 và đóng đủ 25 năm BHXH thì mức lương hưu bằng 55% mức tiền lương tháng đóng BHXH.

Mức lương hưu của lao động nữ đủ điều kiện nghỉ hưu vào năm 2023 được tính như sau:

– Có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội thì được nhận bằng 45% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

– Sau đó cứ thêm năm đóng BHXH thì được tính thêm 2%.

Do đó, lao động nữ đủ điều kiện nghỉ hưu vào năm 2022 và đóng đủ 25 năm bảo hiểm xã hội thì được hưởng lương hưu bằng 65% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Từ năm 2022 trở đi, ai nghỉ hưu sẽ được hưởng lương hưu tối đa?

Từ năm 2022 trở đi, số năm đóng BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu sẽ không thay đổi nữa. Lao động nữ cần đóng ít nhất 15 năm và lao động nam cần đóng ít nhất 20 năm.

Cách tính số năm đóng BHXH để được hưởng lương tối đa:

Số năm đóng BHXH để được hưởng mức lương tối đa = (Số năm đóng BHXH được hưởng mức lương 45% tính theo số năm nghỉ hưu) + 15

Như vậy, lao động nam đóng đủ 35 năm bảo hiểm xã hội và đủ điều kiện nghỉ hưu vào năm 2022 sẽ được hưởng lương hưu với mức bằng 75% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, đây là mức tối đa. Lao động nữ đóng đủ 30 năm bảo hiểm xã hội, đủ điều kiện nghỉ hưu từ năm 2022 sẽ được hưởng lương hưu tối đa.

Trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc mà nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động thì sẽ bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu, theo nguyên tắc hưởng lương hưu được tính như trên với mức tối đa là 75%; thì cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi, mức giảm là 2%. Do đó, những trường hợp bị trừ tỷ lệ lương hưu sẽ không được hưởng lương hưu tối đa.

https://cafef.vn/tu-nam-2022-tro-di-nghi-huu-khi-dong-du-bhxh-25-nam-huong-luong-huu-bao-nhieu-20220313102001878.chn

Bài viết liên quan

Leave a Comment