Mọi người đâu rồi? Tất nhiên là có thể trốn tránh các cuộc tấn công của thiên thần. Bạn sẽ nghĩ Rei cũng sẽ thận trọng hơn, nhưng cô ấy không thực sự ở đó.

【uốn cong】「III」 ☆

in lại với sự cho phép