• Wed. Jun 19th, 2024

Team Music

Tin tức âm nhạc giải trí mới hot nhất

Tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín của Tạp chí Lịch sử Quân sự

ByBich Ngoc

Jan 23, 2023
Rate this post

Trong 40 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí LSQS luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, định hướng chính trị và Luật Báo chí. tạp chí Luật xuất bản đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác nghiên cứu lịch sử nói chung và LSQS nói riêng; góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Từ khi thành lập đến nay, Tạp chí LSQS đã xuất bản 368 số báo, đăng bài của gần 6.600 tác giả thuộc 14 chuyên mục; nhiều bài báo công bố những thành tựu nghiên cứu mới, tài liệu mới về khảo cổ học Việt Nam và quốc tế, góp phần nâng cao kiến ​​thức về khảo cổ học; là tài liệu quý của cán bộ, chiến sĩ trong quân đội, các nhà sử học và nhân dân cả nước.

Tạp chí LSQS đã tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Với những cứ liệu lịch sử tin cậy, luận cứ khoa học, khách quan, tính học thuật và tính chiến đấu cao, các bài báo đã chỉ rõ, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, cố tình xuyên tạc, tiêu cực. ghi nhận của lịch sử, góp phần làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa”. quân đội.

Trong những năm gần đây, nhiệm vụ của Tạp chí LSQS ngày càng phát triển. Thực hiện nhiệm vụ biên tập, xuất bản các chuyên đề, chuyên đề phục vụ các hội thảo khoa học cấp quốc gia, cấp Bộ Quốc phòng, cấp ngành, Tạp chí LSQS đã đăng tải nhiều bài báo chất lượng cao của đồng nghiệp. các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, các tướng lĩnh, nhân chứng lịch sử và các nhà khoa học đầu ngành. Ban biên tập tạp chí đã tích cực, chủ động đưa tin bài ra ngoài hệ thống trình chiếu và triển khai thiết kế Infographics, giúp bạn đọc nắm bắt nhanh chóng, toàn diện sự kiện hội nghị; chủ trì tổ chức, phối hợp nghiên cứu, biên soạn, chọn lọc từ các tạp chí đăng tải nhiều công trình, đề tài, hồi ký của các tướng lĩnh, nhân chứng lịch sử … Trong đó, có tác phẩm “Quá trình tìm tòi, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam. về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ”(tuyển chọn từ Tạp chí LSQS) đoạt giải Nhì thể loại sách quốc gia về thông tin đối ngoại năm nay, năm 2016 (không có giải nhất).

Tạp chí LSQS đã xây dựng được mạng lưới cộng tác viên rộng khắp, là các chuyên gia, nhà nghiên cứu đến từ các ban, bộ, ngành Trung ương, các trung tâm nghiên cứu, học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội. đội; đồng thời luôn coi trọng công tác bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, biên tập viên, người lao động bằng nhiều biện pháp đồng bộ, thiết thực, hiệu quả. Đến nay, 100% cán bộ, biên tập viên, nhân viên của Tạp chí có trình độ đại học và trên đại học, tin học, ngoại ngữ … đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

40 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí LSQS đã khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan ngôn luận của Viện LSQS và ngành LSQS; Nó là một diễn đàn lịch sử có uy tín. Với những thành tích đã đạt được, Tạp chí LSQS đã vinh dự được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Từ thực tiễn 40 năm qua, Tạp chí LSQS đã rút ra một số kinh nghiệm chủ yếu:

Một là, thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mà trực tiếp là Tổng cục Chính trị Việt Nam. Quân đội nhân dân, Ban Chỉ đạo tạp chí và Đảng ủy Viện Quốc phòng Việt Nam; tranh thủ sự tư vấn, giúp đỡ đắc lực của Ban biên tập tạp chí. Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, bảo đảm tạp chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, định hướng chính trị, Luật Báo chí và Luật Xuất bản.

Thứ hai, làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, biên tập viên và người lao động. Đảng ủy Viện LSQS Việt Nam luôn coi trọng công tác lãnh đạo xây dựng, ổn định tổ chức biên chế và kiện toàn nhân sự cho Tạp chí LSQS; chú trọng lãnh đạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp, tác phong công tác cho cán bộ, biên tập viên, nhân viên. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo, chỉ huy Tạp chí luôn phát huy dân chủ trong chuyên môn nghiệp vụ, làm tốt công tác bồi dưỡng chuyên ngành lịch sử, chuyên môn báo chí – xuất bản; khuyến khích cán bộ, biên tập viên, người lao động tích cực tự học, nâng cao trình độ.

Thứ ba, không ngừng mở rộng và phát triển mạng lưới cộng tác viên; xây dựng đội ngũ cộng tác viên gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt tình, gắn bó với tạp chí, cộng tác nhiệt tình, hiệu quả. Thường xuyên quan tâm duy trì và phát huy sự hợp tác của đội ngũ cộng tác viên nòng cốt, gắn bó lâu dài; thu hút cộng tác viên trẻ, mới. Tổ chức tốt các hội nghị cộng tác viên ở cả 3 miền (Bắc, Trung, Nam) nhằm thu hút các cộng tác viên trên nhiều lĩnh vực hoạt động, nhiều cơ quan, trung tâm nghiên cứu, học viện, trường học và các đơn vị khác. yêu thích lịch sử.

Thứ tư, duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sinh hoạt, phát huy dân chủ trong chuyên môn nghiệp vụ; đồng thời thực hiện nghiêm túc quy trình biên tập, đảm bảo các bài báo được thẩm định chặt chẽ, cung cấp thông tin chính xác, chất lượng cao.

Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí LSQS ngày càng khẳng định vị thế là một diễn đàn lịch sử uy tín, có lượng phát hành lớn. Những kết quả, kinh nghiệm tích lũy được trong nhiều năm qua là hành trang để Tạp chí LSQS tiếp tục phấn đấu, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Thiếu tướng, Tiến sĩ NGUYỄN HOÀNG NHÃN, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Ủy viên Hội đồng chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí Lịch sử quân sự

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *