DU LỊCH 

Tiến độ các dự án lớn tại Lâm Đồng hiện nay như thế nào?

Rate this post

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng vừa công bố Báo cáo số 253 / BC-KHĐT về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế – xã hội 7 tháng năm 2022, trong đó thông báo tiến độ các dự án trọng điểm. thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Hình minh họa

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 4 dự án đã hoàn thành thủ tục, bố trí vốn, thực hiện giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu xây lắp và triển khai dự án. khai báo xây dựng.

Cụ thể là dự án hồ Đông Thanh, hồ Tà Hoạch, hồ Kazam và đề án xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành đô thị thông minh.

Bên cạnh đó, Lâm Đồng hiện có 12 dự án đang triển khai các thủ tục đầu tư. Trong đó, có một số dự án được triển khai tích cực, đạt được một số kết quả đáng chú ý.

Đơn cử như dự án Đường cao tốc Dầu Giây – Liên Khương.

Theo đó, đối với dự án đường cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) – Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngày 10/6/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Văn bản số 3721 / BNN-TCKN trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án.

Dự án đường cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý triển khai theo hình thức đối tác công tư. Chủ đầu tư đang xây dựng phương án tài chính, xác định cơ cấu nguồn vốn của dự án để hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã ban hành quyết định thành lập hội đồng thẩm định cơ sở Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án theo phương thức đối tác công tư. Đồng thời, Hội đồng thẩm định đã ban hành kế hoạch thẩm định, phân công nhiệm vụ và thời gian thực hiện.

Bên cạnh dự án đường cao tốc Dầu Giây – Liên Khương, dự án Khu du lịch Đankia – Suối Vàng cũng đã được HĐND tỉnh cơ bản thống nhất thông qua Đồ án Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Đankia – Suối Vàng. Vàng, tỉnh Lâm Đồng, tỷ lệ 1 / 2.000 tại Nghị quyết số 94 / NQHĐND ngày 08/7/2022.

Ngoài ra, dự án Khu công nghiệp Phú Bình đã được HĐND tỉnh thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu tại Nghị quyết số 95 / NQ-HĐND ngày 8/7/2022.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cho biết thêm, Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch và nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh đã được UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án. Đồng thời, Công ty đã hoàn thành việc ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án và đang triển khai các thủ tục đầu tư.

Bài viết liên quan

Leave a Comment