DU LỊCH 

Thu nhập của nhóm người giàu nhất 5 thành phố trực thuộc Trung ương trong 10 năm thay đổi như thế nào?

Rate this post

Theo điều tra mức sống dân cư đến năm 2020 của Tổng cục Thống kê, mỗi năm giai đoạn 2016-2020, thu nhập bình quân đầu người hàng tháng của cả nước tăng bình quân 8,2%. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người / tháng của cả nước năm 2020 theo giá hiện hành đạt 4.249 triệu đồng, giảm khoảng 1% so với năm 2019.

Nếu chỉ tính riêng 5 thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ thì giai đoạn 2010-2020, thu nhập bình quân của 5 địa phương này cũng có sự thay đổi đáng kể. kể. Cụ thể, sau 10 năm, TNBQ hàng tháng của một người năm 2020 tại TP.HCM đã tăng gấp 2,3 lần; tại Đà Nẵng là 2,7 lần; tại Hà Nội và Hải Phòng là 3 lần. Đặc biệt, thu nhập bình quân tháng của người dân Cần Thơ năm 2020 đã tăng gấp 3,2 lần so với năm 2010.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2010-2015, thu nhập bình quân / người / tháng của nhóm giàu nhất TP.HCM có xu hướng cao hơn nhóm giàu nhất Hà Nội. Tuy nhiên, khoảng cách thu nhập của nhóm giàu nhất ở cả hai thành phố đã thu hẹp hơn nữa từ năm 2016 đến năm 2019.

Đáng chú ý, năm 2020, thu nhập bình quân / người / tháng của nhóm người giàu nhất tại cả 4 thành phố là Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng và Đà Nẵng đều có xu hướng giảm. Tuy nhiên, riêng Cần Thơ là thành phố có thu nhập của nhóm người giàu nhất đã tăng từ 10,79 triệu đồng (năm 2019) lên 12,71 triệu đồng (năm 2020). Thậm chí, 1 người 1 tháng vào năm 2020 của nhóm giàu nhất Cần Thơ đã vượt qua TP.HCM, cao thứ 2 chỉ sau Hà Nội.

Hà nội

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, so với năm 2010, thu nhập bình quân tháng của người dân Hà Nội năm 2020 đã tăng gấp 3 lần, từ 2,01 triệu đồng / người / tháng lên 6,2 triệu đồng / người / tháng.

Trong đó, thu nhập bình quân của nhóm giàu nhất Hà Nội đã tăng 2,6 lần trong 10 năm, từ 4,83 triệu đồng / người / tháng năm 2010 lên 12,85 triệu đồng / người / tháng năm 2020. So với nhóm nghèo nhất là TNBQ năm 2020. của nhóm giàu nhất Hà Nội cao gấp 6,1 lần nhóm nghèo nhất (1,142 triệu đồng / người / tháng).

TP.HCM

Thu nhập bình quân tháng của người dân TP.HCM năm 2020 đã tăng gấp 2,3 lần sau 10 năm, từ 2,73 triệu đồng (năm 2010) lên 6,53 triệu đồng (năm 2020). Trong đó, thu nhập bình quân của nhóm giàu nhất đã tăng 1,8 lần trong 10 năm, từ 6,42 triệu đồng / người / tháng năm 2010 lên 11,86 triệu đồng / người / tháng 2020. Nếu so sánh với nhóm nghèo nhất, TNBQ năm 2020 của nhóm giàu nhất ở TP.HCM cao gấp 3,5 lần so với nhóm nghèo nhất (3,4 triệu đồng / người / tháng).

Thu nhập của nhóm người giàu nhất 5 thành phố trực thuộc Trung ương trong 10 năm thay đổi như thế nào?  - Ảnh 1.

Hải phòng

Đối với Hải Phòng, so với năm 2010, thu nhập bình quân tháng của người dân năm 2020 tăng gấp 3 lần, từ 1,69 triệu đồng / người / tháng lên 5,2 triệu đồng / người / tháng.

Trong đó, thu nhập bình quân của nhóm giàu nhất Hải Phòng đã tăng gấp 2,3 lần trong 10 năm, từ 4 triệu đồng / người / tháng năm 2010 lên 9,43 triệu đồng / người / tháng 2020. So với nhóm nghèo nhất, GDP ở Năm 2020 của nhóm giàu nhất Hải Phòng cao gấp 3,9 lần nhóm nghèo nhất (2,4 triệu đồng / người / tháng).

Đà Nẵng

Tại Đà Nẵng, thu nhập bình quân tháng của người dân năm 2020 đã tăng 2,7 lần so với năm 2010, từ 1,89 triệu đồng / người / tháng lên 5,28 triệu đồng / người / tháng. Trong đó, thu nhập bình quân của nhóm giàu nhất đã tăng 2,5 lần trong 10 năm, từ 4,39 triệu đồng / người / tháng năm 2010 lên 10,89 triệu đồng / người / tháng 2020. Nếu so với nhóm nghèo nhất, TNBQ năm 2020 của Nhóm giàu nhất Đà Nẵng gấp 5,3 lần nhóm nghèo nhất (2,04 triệu đồng / người / tháng).

Cần Thơ

Theo báo cáo, so với năm 2010, thu nhập bình quân tháng của người dân Cần Thơ năm 2020 đã tăng 3,2 lần, từ 1,54 triệu đồng / người / tháng lên 5,03 triệu đồng / tháng. người / tháng.

Đáng chú ý, thu nhập bình quân của nhóm người giàu nhất Cần Thơ đã tăng 3,7 lần trong 10 năm, từ 3,43 triệu đồng / người / tháng năm 2010 lên 12,71 triệu đồng / người / tháng vào tháng 5. 2020. So với nhóm nghèo nhất, GDP năm 2020 của nhóm giàu nhất Cần Thơ cao gấp 5,6 lần nhóm nghèo nhất (1.471 triệu đồng / người / tháng).

Tính chung theo khu vực, bình quân 1 người / tháng vào năm 2020 ở khu vực thành thị đạt 5,59 triệu đồng, gấp gần 1,6 lần khu vực nông thôn (3.481 triệu đồng). Về cơ cấu thu nhập, báo cáo cho biết, trong tổng thu nhập năm 2020, tỷ trọng thu nhập từ tiền lương, tiền công chiếm 55,9%, thu nhập từ hoạt động tự doanh của nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 10,8%, thu từ hoạt động tự doanh phi nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 22,9%, thu khác chiếm 10,4%.

Theo Tổng cục Thống kê, cơ cấu thu nhập qua các năm đã thay đổi theo hướng tiến bộ hơn, trong đó tỷ trọng thu từ tiền lương, tiền công ngày càng tăng, ngược lại với tỷ trọng thu từ hoạt động tự doanh. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có xu hướng giảm dần, kết quả này phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu việc làm.

Xét về nhóm thu nhập, nhóm giàu nhất (gồm 20% dân số giàu nhất – nhóm 5) có thu nhập bình quân 1 người / tháng vào năm 2020 đạt 9.191 triệu đồng, gấp 8 lần nhóm nghèo nhất (nhóm 20 người. )% dân số nghèo nhất – nhóm 1), với thu nhập 1.142 triệu đồng. Xét theo vùng kinh tế, báo cáo cho thấy vùng có thiên tai bình quân đầu người cao nhất là vùng Đông Nam Bộ (6,024 triệu đồng / người / tháng), cao gấp 2,2 lần vùng có thiên tai bình quân đầu người thấp nhất. là vùng Trung du. và miền núi phía Bắc (2,745 triệu đồng / người / tháng).

https://cafef.vn/thu-nhap-cua-nhom-nguoi-giau-nhat-tai-5-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-da-thay-doi-ra-sao-trong- 10-nam-20220725112842211.chn

Bài viết liên quan

Leave a Comment