DU LỊCH 

Thu nhập bình quân của người dân trong tốp 10 tỉnh, thành phố sở hữu nhiều ô tô nhất cả nước là bao nhiêu?

Rate this post

Theo kết quả Tổng điều tra dân số nhà ở năm 2019 của Tổng cục Thống kê, bình quân cả nước có 5,7% tổng số hộ có ô tô. Trong đó, tỷ lệ này ở khu vực thành thị cao gấp gần 3 lần so với khu vực nông thôn, lần lượt là 9,5% và 3,6%.

Nếu tính cả khu vực thành thị và nông thôn, các tỉnh, thành phố có tỷ lệ hộ dân sở hữu ô tô cao nhất là Hà Nội (12%), Đà Nẵng (10,7%), Thái Nguyên (10,3%). , Quảng Ninh (9,7%) và Vĩnh Phúc (9,5%). Đáng chú ý, tỷ lệ sở hữu ô tô đứng đầu trong các đầu tàu kinh tế của TP. HCM chỉ 6,7%, nằm ngoài top 10.

Tuy nhiên, nếu chỉ tính khu vực thành thị ở các tỉnh, thành phố Lào Cai là đô thị có tỷ lệ sở hữu ô tô lớn nhất cả nước với 19,3%. Tiếp đến là các đô thị Bắc Giang (19,2%), Thái Nguyên (18,1%), Lạng Sơn (17,7%).

Thu nhập bình quân của người dân trong tốp 10 tỉnh, thành phố sở hữu nhiều ô tô nhất cả nước là bao nhiêu?  - Ảnh 1.

Nguồn: GSO

Nếu nhìn vào kết quả điều tra mức sống dân số năm 2020 của Tổng cục Thống kê, Bình Dương là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước, đạt 7,019 triệu đồng / người / tháng, nhưng vẫn nằm ngoài tốp 10. để sở hữu xe hơi.

Cụ thể, trong top 10 địa phương có tỷ lệ sở hữu ô tô cao nhất cả nước, thành phố Hà Nội đứng đầu về thu nhập bình quân đầu người với 6,205 triệu đồng / người / tháng.

Xếp sau về thu nhập là Bắc Ninh (5,439 triệu đồng / người / tháng), Đà Nẵng (5,284 triệu đồng / người / tháng), Quảng Ninh (4,539 triệu đồng / người / tháng) và Vĩnh Phúc (4,29 triệu đồng / người / tháng). ).

Ngoài ra, trong tốp 10 còn có Bắc Giang (3,93 triệu đồng / người / tháng), Thái Nguyên (3,806 triệu đồng / người / tháng), Nghệ An (3,004 triệu đồng / người / tháng), Lào Cai (2,427 triệu đồng). / người / tháng) và xếp cuối là Lạng Sơn (2,297 triệu đồng / người / tháng).

Thu nhập bình quân của người dân trong tốp 10 tỉnh, thành phố sở hữu nhiều ô tô nhất cả nước là bao nhiêu?  - Ảnh 2.

Nguồn: GSO

Có thể thấy, Lào Cai và Lạng Sơn là hai tỉnh thuộc Trung du và miền núi phía Bắc, có mức thu nhập thấp so với cả nước. Tỉnh Lào Cai đứng thứ 54 và tỉnh Lạng Sơn đứng thứ 57 về thu nhập bình quân đầu người. Tuy nhiên, tỷ lệ sở hữu ô tô của hai tỉnh này cao hơn đầu tàu kinh tế là TP.HCM. HCM.

Ngoài ra, tỉnh Nghệ An cũng đứng thứ 47 về thu nhập bình quân đầu người. Tuy nhiên, Nghệ An xếp trên Bình Dương, tỉnh có thu nhập bình quân cao nhất cả nước về tỷ lệ sở hữu ô tô.

https://cafef.vn/nguoi-dan-o-top-10-tinh-thanh-so-huu-o-to-nhieu-nhat-ca-nuoc-co-thu-nhap-binh-quan-bao- nhieu-20220621095900778.chn

Bài viết liên quan

Leave a Comment