DU LỊCH 

Thu nhập bình quân của người dân sống ở các địa phương đắt đỏ nhất nước là bao nhiêu?

Rate this post

Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (viết tắt tiếng Anh là SCOLI) là chỉ tiêu thống kê quốc gia, phản ánh xu hướng và mức độ biến động giá sinh hoạt giữa các vùng, địa phương trong một thời kỳ nhất định. thường là một năm).

Chỉ số SCOLI dùng để hoạch định các chính sách phát triển kinh tế – xã hội, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách xóa đói giảm nghèo, trợ cấp khó khăn, trợ cấp tiền lương. Đồng thời, chỉ số này cũng là cơ sở để tính Chỉ số phát triển con người (HDI) và Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo sức mua tương đương.

Năm 2021, khu vực Đồng bằng sông Hồng có giá cả đắt đỏ nhất cả nước. Tiếp theo là Trung du và miền núi phía Bắc (99,61%), Đông Nam bộ (99,04%), Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (98,74%), Tây Nguyên (97,57%) và Đồng bằng sông Cửu Long (95,12%).

Xét theo địa bàn, Hà Nội đứng đầu trong top 10 tỉnh, thành phố đắt đỏ nhất cả nước. Xếp ngay sau lần lượt là Quảng Ninh (99,5%), TP. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh (98,98%), Đà Nẵng (96,4%) và Hải Phòng (95,58%).

Ngoài ra, trong top 10 còn có Lào Cai (94,75%), Sơn La (94,58%), Khánh Hòa (94,55%), Lạng Sơn (94,55%) và Điện Biên (94,41). %).

Thu nhập bình quân của người dân sống ở các địa phương đắt đỏ nhất nước là bao nhiêu?  - Ảnh 1.

Nguồn: GSO

Nếu so sánh thu nhập trong top 10 địa phương đắt đỏ nhất thì kết quả điều tra mức sống dân cư năm 2021 của Tổng cục Thống kê cho thấy TP.HCM là thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu về thu nhập bình quân đầu người với 6,008 triệu đồng / người / tháng.

Tiếp theo là Hà Nội (6,002 triệu đồng / người / tháng), Đà Nẵng (5,23 triệu đồng / người / tháng), Hải Phòng (5,093 triệu đồng / người / tháng) và Quảng Ninh (3,992 triệu đồng / người / tháng) và Khánh Hòa (3,236 triệu đồng / người / tháng)

Ngoài ra, trong top 10 còn có Lào Cai (2,515 triệu đồng / người / tháng), Lạng Sơn (2,471 triệu đồng / người / tháng), Sơn La (1,834 triệu đồng / người / tháng), Điện Biên (1,821 triệu đồng). Đồng / người / tháng). Đồng / người / tháng).

Thu nhập bình quân của người dân sống ở các địa phương đắt đỏ nhất nước là bao nhiêu?  - Ảnh 2.

Nguồn: GSO

Có thể thấy, các thành phố trực thuộc trung ương tuy đắt đỏ nhưng thu nhập cũng cao. Cụ thể, Tp. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 2 cả nước về thu nhập, Hà Nội đứng thứ 3, Đà Nẵng thứ 5 và Hải Phòng thứ 6. Tỉnh Quảng Ninh cũng đứng thứ 20 về thu nhập.

Tuy nhiên, các tỉnh miền núi có thu nhập thấp lại nằm trong số các địa phương đắt đỏ nhất. Tỉnh Điện Biên có thu nhập thấp nhất cả nước, Sơn La đứng thứ 62, Lạng Sơn đứng thứ 56 và Lào Cai đứng thứ 55.

Lý giải điều này, báo cáo cho biết, những năm trước, chỉ số SCOLI vùng Trung du và miền núi phía Bắc thường cao hơn vùng Đồng bằng sông Hồng ở các nhóm giao thông, nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng, hàng ăn và dịch vụ ăn uống. .. do ở vùng cao chưa sản xuất được nhiều hàng hóa, đường sá đi lại khó khăn nên chi phí vận chuyển cao.

Bên cạnh đó, hệ thống phân phối phân tán đòi hỏi chi phí duy trì hệ thống cao, cùng với chi phí lưu kho hàng hóa đã đẩy giá hàng hóa khu vực Trung du miền núi phía Bắc tăng cao. với các vùng khác.

https://cafef.vn/nguoi-dan-song-o-cac-dia-phuong-dat-do-nhat-ca-nuoc-co-thu-nhap-binh-quan-bao-nhieu-20220706100004008.chn

Bài viết liên quan

Leave a Comment