DU LỊCH 

Thu ngân sách phải dựa trên sức khỏe của doanh nghiệp

Rate this post

Đó là nhận định của Bộ trưởng Hồ Đức Phúc tại Hội nghị sơ kết công tác tài chính – ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Bộ Tài chính vào chiều 7 /. 7. Theo Bộ trưởng Phúc, Bộ Tài chính cần tiếp tục thực hiện tốt các chính sách tài khóa, thuế trình cấp có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Theo Bộ Tài chính, nửa đầu năm 2022, thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 941,3 nghìn tỷ đồng, bằng 66,7% dự toán. Trong đó, thu nội địa đạt 747,9 nghìn tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ. Có 10/12 khoản thu và nhóm thu nội địa, tiến độ thu đạt khá so với dự toán (trên 55%), còn 2 khoản thu chưa đạt dự toán (thu thuế bảo vệ môi trường và thu hồi vốn, cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước).

Tổng chi ngân sách nhà nước 6 tháng ước đạt 713 nghìn tỷ đồng, bằng 40% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 28,6%, chi thường xuyên đạt 45,8%, chi trả lãi vay đạt 50,1% dự toán.

    Bộ trưởng Bộ Tài chính: Thu ngân sách phải dựa vào sức khỏe doanh nghiệp - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phúc

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết, thu từ sản xuất kinh doanh chiếm 50% tổng thu nội địa trong nửa đầu năm 2022. Sau nhiều năm duy trì ở mức thấp, nhờ các chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế. thực hiện từ đầu năm đến giới, nhiều thành phần kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề trong nửa cuối năm 2021 đã phục hồi và tăng trưởng trở lại trong 6 tháng đầu năm 2022. Từ đó, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước như do thu ngân sách từ khai thác khoáng sản, ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, kinh doanh kho bãi, vận tải, lưu trú và du lịch tăng trở lại.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Bộ Tài chính đã đề ra nhiều giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ NSNN như: Tập trung thực hiện kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp chính sách tài khóa – tiền tệ. hỗ trợ chương trình khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội; Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2022. Điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2022 theo đúng dự toán, chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, hỗ trợ phục hồi kinh tế. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đẩy mạnh tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, đảm bảo dự toán thu, giảm áp lực chi ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch. Đẩy mạnh công tác kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại; thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra, kiểm toán.

Bài viết liên quan

Leave a Comment