Ăn chơi 

Thí sinh xác nhận nhập học trước 17h ngày 30/9/2022

Rate this post

Thí sinh lưu ý xác nhận nhập học trước 5h ngày 30/09/2022
Thí sinh lưu ý xác nhận nhập học trước 5h ngày 30/09/2022

Các cơ sở đào tạo (ĐTNĐ) chỉ tổ chức tuyển sinh đối với các ngành có đủ điều kiện theo quy định; Đối với những ngành học buộc phải dừng tuyển sinh cần thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo, điều chỉnh đề án tuyển sinh và thông báo để thí sinh kịp thời điều chỉnh sang các ngành, cơ sở đào tạo khác.

Các cơ sở đào tạo tiếp tục rà soát đề án tuyển sinh, thông báo tuyển sinh gồm: chỉ tiêu, ngành, phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển; bài thi / môn chính được nhân hệ số khi đăng ký xét tuyển, điểm chênh lệch giữa các tổ hợp và tổ hợp gốc, tiêu chí phụ, điểm môn năng khiếu, điểm thi môn năng khiếu (nếu có), phương thức, nguyện vọng xét tuyển bổ sung ( nếu có);…; đảm bảo tính chính xác với cơ sở dữ liệu đã khai báo; đồng thời cập nhật chính xác, đầy đủ danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển, trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng hoặc đủ điều kiện sơ tuyển lên Hệ thống.

Trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung nội dung đề án phải thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn và việc điều chỉnh không ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh đã đăng ký CTĐT.

Các cơ sở đào tạo không được quy định, thông báo hoặc yêu cầu thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 trên Hệ thống để được xét tuyển (trừ trường hợp thí sinh đăng ký vào các trung tâm đào tạo Công an, Quân đội).

Trường hợp thông tin về CMND / CCCD / Định danh giữa Hệ thống và thí sinh khai tại Trung tâm thi chưa thống nhất, đề nghị Cơ quan CSĐT lấy số CMND / CCCD / Định danh trên Hệ thống và sử dụng trong quá trình đăng ký. . , lọc ảo và xét tuyển (số CMND / CCCD chính xác sẽ được cập nhật sau khi thí sinh nhập học tại Cơ quan CSĐT).

Các cơ sở đào tạo khẩn trương rà soát danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển, nếu thí sinh chưa đăng ký trên Hệ thống hoặc chưa đăng ký và nộp hồ sơ xét tuyển tại Cơ quan CSĐT nhưng đã đăng ký trên Hệ thống thì có thể đăng ký. Nếu đăng ký không đúng thông tin ngành được xét tuyển (sai CMND, mã ngành thi, mã phương thức xét tuyển, mã tổ hợp xét tuyển …) thì ký tên hoặc để sửa sai và đăng ký lại nguyện vọng.

Đối với các cơ sở đào tạo có chuyên ngành đào tạo giáo viên phải rà soát, cập nhật chính xác chỉ tiêu sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố trên trang Báo cáo xác định chỉ tiêu và trang Nghiệp vụ, đồng bộ Đề án tuyển sinh tại Thông tin tuyển sinh công khai, đảm bảo thống nhất, chính xác. thông tin.

Các cơ sở đào tạo cũng lưu ý nâng cấp phần mềm tuyển dụng đảm bảo theo đúng cấu trúc dữ liệu và các quy định hiện hành; cử cán bộ tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, thực hành các chức năng của Hệ thống.

Từ ngày 27-29 / 8/2022, tất cả các cơ sở đào tạo sẽ thực hành xét tuyển bằng cơ sở dữ liệu mô phỏng; Quy trình, thời gian và vai trò của các cơ sở đào tạo được quy định trong các tài liệu đào tạo.

Cơ quan CSĐT hướng dẫn thí sinh xác nhận nhập học và tổ chức nhập học cho thí sinh trong thời gian quy định (từ ngày 16-9 đến trước 5 giờ ngày 30-9-2022). Cơ quan CSĐT không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học, nhập học trước ngày 16/9/2022 và không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 5 giờ ngày 30/9/2022.

Bạn đọc nó Công văn 3883 / BGDĐT-GDDH của Bộ GDĐT TẠI ĐÂY

Bài viết liên quan

Leave a Comment