• Mon. Jun 24th, 2024

Team Music

Tin tức âm nhạc giải trí mới hot nhất

Tenchi Muyo gặp phù thủy Gundam – Bên dưới mớ rối rắm

ByBich Ngoc

Feb 3, 2023
Rate this post

Đó là một tuần kiểu Suletta ở đây. Claire đã viết hai bài viết nặng nề về những lựa chọn của Suletta, kết quả là gì và ai đã tác động đến chúng. Nhưng hãy kết thúc ở đây với một chút gì đó nhẹ nhàng nhưng cũng có thể là nội tâm. Washu, người minh họa rất nhiều tác phẩm nghệ thuật có tên của nghệ sĩ và các nhân vật khác trong bộ truyện cổ điển, Tenchi Muyogần đây đã thực hiện một sự giao thoa giữa loạt phim đó và MS Gundam: Phù thủy đến từ sao Thủy. Màu tóc giữa các nhân vật giống nhau (Washu/Suletta và Ryoko/Miorine), nhưng có điểm so sánh nào khác mà tất cả các bạn có thể rút ra không?

[Rửa sạch]“Mụ phù thủy vô dụng” ☆

in lại với sự cho phép

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *