DU LỊCH 

Tăng gấp 2 lần mức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

Rate this post

Theo đó, mức phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 3 Nghị quyết này bằng hai lần mức phạt vi phạm hành chính tương ứng tại Nghị định 16/2022 NĐ-CP.

Theo kết quả tổng hợp Luật Thủ đô năm 2021 của Viện KSND Hà Nội, từ khi áp dụng Nghị quyết số 07/2014 / NQ-HĐND đến thời điểm rà soát, thành phố đã phát hiện và ban hành 3.053 quyết định khởi tố. xử phạt vi phạm hành chính, thi hành 3.008 quyết định, chưa thi hành 45 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế 37 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách Nhà nước 29.568.955.050 đồng.

Nghị quyết quy định mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong xây dựng được cụ thể hóa tại Nghị định số 16/2022 NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm. Hành chính xây dựng xảy ra trên địa bàn các quận, huyện của thành phố Hà Nội.

Mức phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 3 Nghị quyết này bằng hai lần mức phạt vi phạm hành chính tương ứng tại Nghị định 16/2022 NĐ-CP.

Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính, mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức. Cụ thể, quy định nâng mức phạt tiền đối với 20/91 nhóm hành vi vi phạm hành chính (thuộc 5/34 điều tại Chương II quy định về vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả). kết quả hoạt động xây dựng) được quy định tại Nghị định số 16/2022 / NĐ-CP của Chính phủ.

Việc quy định và áp dụng mức phạt cao hơn trong lĩnh vực xây dựng tại các quận nội thành có tác dụng răn đe, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành pháp luật của Nhà nước. góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP.

Theo Trung Nguyen

Tin tức

Bài viết liên quan

Leave a Comment