• Thu. Apr 18th, 2024

Team Music

Tin tức âm nhạc giải trí mới hot nhất

Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm học mới

ByBich Ngoc

Jan 30, 2023
Rate this post

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 – 2023 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung tổ chức thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ, đề án, chương trình phát triển giáo dục. giáo dục và đào tạo trong năm và cả giai đoạn đảm bảo hiệu quả và hoàn thành các mục tiêu đề ra. Cùng với đó, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 một cách chủ động, linh hoạt; phát huy hiệu quả công tác giáo dục thể chất, y tế trường học nhằm thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19, thiên tai và các bệnh truyền nhiễm khác, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục.

5b232457-14ec-4ec4-ad28-0e52e034e8b4.jpeg
Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 tại trường THPT Ngô Quyền

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn ngành. Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp và việc làm cho học sinh, sinh viên. Chủ động rà soát, sắp xếp, bố trí trường, lớp, đội ngũ giáo viên, nhân viên phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và biên chế được giao theo quy định. Đặc biệt, bố trí đủ giáo viên dạy các môn ngoại ngữ, tin học để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 từ lớp 3 … Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu đảm bảo tính thiết thực. triển khai Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018. Thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. đào tạo giai đoạn 2019 – 2030. Tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *