DU LỊCH 

Tại sao Nghị định về tiền lương tối thiểu không đề cập đến 7% đối với lao động đã qua đào tạo?

Rate this post

Nhiều cán bộ công đoàn, người lao động lo lắng trước Nghị định 38 / NĐ-CP điều chỉnh lương tối thiểu Khu vực không đề cập đến mức 7% đối với lao động đã qua đào tạo. Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Nidec Việt Nam (Khu Công nghệ cao, Thủ Đức, TP.HCM) đã thay mặt hàng nghìn công nhân (CN) làm việc tại công ty viết thư gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ. Nhân công. – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB & XH).

Về nội dung này, trong báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp về việc báo cáo Chính phủ, Bộ Tư pháp đồng ý với các giải trình của Bộ LĐ-TB & XH là không đưa quy định này vào Nghị định. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi của người lao động, Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan soạn thảo quy định rõ hơn vấn đề này trong Tờ trình Chính phủ. công nhân ?; đồng thời làm rõ cơ chế bảo đảm người sử dụng lao động trả lương tương xứng với trình độ, phẩm chất của người lao động.

Được biết, trước khi Chính phủ ký Nghị định 38 / NĐ-CP ngày 12/6, tại Tờ trình số 41 / Ttr-BLĐTBXH ngày 10/6, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã giải trình những nội dung còn tồn tại. kiến khác nhau. Cụ thể, về cơ chế áp dụng tiền lương tối thiểu, có ý kiến ​​cho rằng cần tiếp tục quy định nội dung “mức lương thấp nhất của người lao động làm công việc phải đào tạo, học nghề phải cao hơn 7% mức lương tối thiểu” theo quy định. tại Nghị định số 90/2019 / NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Về vấn đề này, Bộ LĐ-TB & XH nhận thấy, Bộ luật Lao động năm 2012 trước đây quy định Chính phủ ban hành nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương cho doanh nghiệp. Căn cứ quy định này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2013 / NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 quy định một số nội dung định lượng và bắt buộc trong nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương. (Ví dụ: mức lương thấp nhất của công việc giản đơn nhất mà trong điều kiện bình thường không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng; mức lương thấp nhất của công việc, chức danh yêu cầu người lao động đã qua đào tạo, tập nghề phải cao hơn mức vùng ít nhất 7%. mức lương tối thiểu cao hơn ít nhất 5% so với mức lương của công việc, chức danh có điều kiện lao động độc hại, nguy hiểm; công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc, chức danh có điều kiện lao động bình thường ; khoảng cách giữa hai bậc liền kề phải đảm bảo khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng tối thiểu bằng 5%)

Tuy nhiên, Bộ LĐ-TB & XH cho rằng nội dung này chỉ phù hợp với giai đoạn trước đây khi năng lực thương lượng của người lao động còn hạn chế. chính sách tiền lương của doanh nghiệp và không còn phù hợp với các nguyên tắc của nền kinh tế thị trường.

Vì vậy, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ / TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp), Bộ luật Lao động năm 2019 đã thể chế hóa, không còn quy định. nội dung Chính phủ ban hành nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương nhưng để doanh nghiệp và người lao động tự thỏa thuận, quyết định, trả lương gắn với khả năng của mình. năng suất và kết quả lao động.

Theo đó, Chính phủ chỉ quy định mức lương tối thiểu là mức sàn thấp nhất để bảo vệ người lao động làm công việc giản đơn, đối với các mức lương khác cao hơn (như tiền lương của công việc qua đào tạo, dạy nghề) do hai bên thỏa thuận, thỏa thuận. trả lương gắn với năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc theo quy định tại Điều 95 của Bộ luật Lao động.

Tuy nhiên, để không làm giảm quyền lợi của người lao động đang hưởng lương qua đào tạo, dạy nghề theo quy định tại Nghị định số 90/2019 / NĐ-CP, Khoản 3 Điều 5 của dự thảo Nghị định số 90/2019 / NĐ-CP. người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức rà soát các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; không bỏ, giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm đêm, bồi thường bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật. Đối với những nội dung đã thỏa thuận và cam kết trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động so với quy định của Nghị định này thì tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác ”.

Đề nghị sớm có hướng dẫn bằng văn bản

Trả lời Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam nêu quan điểm của Công đoàn là việc tăng LTT không làm giảm quyền lợi của NLĐ. Điều này có nghĩa là quyền lợi cũ phải được đảm bảo, quyền lợi tăng lương phải được thực hiện theo nguyên tắc thu nhập của người lao động phải tăng 6% so với hiện tại và các quyền lợi hiện tại cho người lao động phải tiếp tục được duy trì. giữ ổn định.

“Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ kiến ​​nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Nghị định 38 / NĐ-CP về tăng LTT cho rõ ràng, thống nhất trong thực hiện, thuận lợi. các điều kiện. có lợi cho quá trình xây dựng bảng lương và thương lượng của hai bên “, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết.

Bài viết liên quan

Leave a Comment