DU LỊCH 

So sánh tốc độ tăng trưởng GRDP và kết quả kinh tế của 5 thành phố trực thuộc Trung ương 6 tháng đầu năm 2022

Rate this post

Hải phòng

Hải Phòng là thành phố trực thuộc trung ương có tốc độ tăng trưởng cao nhất và là cái tên duy nhất có mức tăng trưởng trên 10% trong nhóm các thành phố lớn.

Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố Hải Phòng ước tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước (kế hoạch tăng 13% trở lên), đứng thứ 7 cả nước và thứ 3 vùng Đồng bằng sông Hồng. Điểm sáng trong bức tranh tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng là khu vực dịch vụ với mức tăng 9,05%.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn Thành phố tăng trưởng khá mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Tổng lượng khách do các cơ sở lưu trú, du lịch của thành phố phục vụ đạt hơn 3 triệu lượt, tăng 27,69% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 117,2 nghìn lượt, tăng 227,08%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tính đạt 84.458,1 tỷ đồng, tăng 12,79% so với cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu kinh tế trên địa bàn tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) của thành phố Hải Phòng 6 tháng đầu năm tăng 11,84% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố 6 tháng qua đạt 53.969,7 tỷ đồng, tăng hơn 18,5% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt 279.430 tỷ đồng. Đặc biệt, hoạt động đầu tư tại Hải Phòng diễn ra rất sôi động, thực hiện vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2022 đạt 75.368,8 tỷ đồng, tăng 2,56%.

Tính đến ngày 20/6, tổng vốn FDI đăng ký vào Hải Phòng đạt 924 triệu USD.

So sánh tốc độ tăng trưởng GRDP và kết quả kinh tế của 5 thành phố trực thuộc Trung ương 6 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 1.

Cần Thơ

Đứng thứ hai về tốc độ tăng trưởng trong các thành phố trực thuộc Trung ương là Cần Thơ.

Thành phố Cần Thơ đang trên đà phục hồi kinh tế mạnh mẽ sau trận dịch Covid-19. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 8,04% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Đó là những nỗ lực của thành phố trên hầu hết các lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đều thuận lợi, tăng trên 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu cá tra tăng mạnh, giá đạt mức cao, sản lượng thủy sản đạt trên 104.000 tấn, tăng hơn 7% so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp tăng 12,6% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo hàng xuất khẩu trên địa bàn TP.Cần Thơ đạt hơn 50% kế hoạch. Các biện pháp sản xuất kinh doanh thích ứng với tình hình mới tại các doanh nghiệp đã phát huy tác dụng tích cực, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng. 12,86% so với cùng kỳ.

Hoạt động thương mại, dịch vụ dần sôi động trở lại. Tổng lượng khách do các cơ sở lưu trú và du lịch của thành phố phục vụ đạt 3,1 triệu lượt. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 57.100 tỷ đồng, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 20/6, tổng vốn FDI đăng ký vào Hải Phòng đạt 7,83 triệu USD.

So sánh tốc độ tăng trưởng GRDP và kết quả kinh tế của 5 thành phố trực thuộc Trung ương 6 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 2.

Hà nội

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2022 của Hà Nội tăng 7,79% – Tăng 1,29 lần so với cùng kỳ năm 2021, đứng thứ 3/5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Tăng trưởng GRDP của Hà Nội 6 tháng đầu năm nay cao hơn cùng kỳ các năm gần đây, đồng thời cho thấy xu hướng phục hồi và phát triển rõ nét theo từng quý của nhiều ngành, lĩnh vực quan trọng. Khu vực dịch vụ 6 tháng đầu năm tăng 9,05% so với cùng kỳ năm trước (quý I tăng 6,4%, quý II tăng 11,68%), đóng góp 5,91 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 336 nghìn tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mức bán lẻ hàng hóa đạt 218,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 65% tổng mức và tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu nhà hàng khách sạn đạt 38,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,5% tổng mức và tăng 61,7%; doanh thu du lịch đạt 4,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,4% và gấp 2,3 lần cùng kỳ; doanh thu dịch vụ khác đạt 74,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 22,1% và tăng 11,7%.

Tổng lượng khách do các cơ sở lưu trú, du lịch của thành phố phục vụ đạt hơn 8,6 triệu lượt.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước (6 tháng đầu năm 2021 tăng 8,7%), trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,8%; sản xuất và phân phối điện tăng 3,9%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,0%; Khai khoáng giảm 7,6%.

Tính đến ngày 20/6, tổng vốn FDI đăng ký vào Hà Nội đạt 748 triệu USD.

So sánh tốc độ tăng trưởng GRDP và kết quả kinh tế của 5 thành phố trực thuộc Trung ương 6 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 3.

Đà Nẵng

Tình hình kinh tế – xã hội của thành phố Đà Nẵng có nhiều khởi sắc, nhiều lĩnh vực kinh tế tăng trưởng đột phá, tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước tăng. 7,23% so với cùng kỳ năm 2021 xếp thứ 4/5 toàn đoàn.

Đặc biệt trong quý II, thành phố đạt tốc độ tăng trưởng cao (GRDP ước tăng 12,37% so với cùng kỳ), đã góp phần đưa Đà Nẵng trở thành một trong những địa phương phục hồi kinh tế khá nhanh và toàn diện. lấy lại đà tăng trưởng trong quý II.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 33.497 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2021. Hoạt động xuất nhập khẩu của Thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá so với cuối năm 2021 do nhu cầu tiêu thụ hàng hóa. phục hồi mạnh mẽ trên thế giới. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 6 tháng ước tính đạt 1,0 tỷ USD, tăng 20,8%. Kim ngạch xuất khẩu phần mềm ước đạt 55 triệu USD, bằng 50% kế hoạch, tăng 30% so với cùng kỳ.

Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục được phục hồi, các chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm từng bước được mở ra. IIP được ước tính sẽ tăng 3,42% so với cùng kỳ (kế hoạch cả năm 2022 tăng 4 – 5%).

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các chỉ tiêu về du lịch đều tăng trưởng vượt bậc với lượng khách đến các cơ sở lưu trú phục vụ 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 1,32 triệu lượttăng 33,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính đến ngày 20/6, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 12.965 tỷ đồng, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2021; tổng chi ngân sách đạt 12.206 tỷ đồng, bằng 80,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính đến ngày 20/6, tổng vốn FDI đăng ký vào Đà Nẵng đạt 47,78 triệu USD.

So sánh tốc độ tăng trưởng GRDP và kết quả kinh tế của 5 thành phố trực thuộc Trung ương 6 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 4.

TP. HCM

Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh tiếp tục phục hồi mạnh mẽ khi tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm tăng 3,82% so với cùng kỳ năm trước.

Lĩnh vực thương mại dịch vụ đóng góp nhiều nhất 3,02 điểm phần trăm và có mức tăng trưởng 4,83% trong bối cảnh các hoạt động dịch vụ mới bắt đầu phục hồi sau khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. . Khu vực công nghiệp – xây dựng đóng góp 0,52 điểm phần trăm với mức tăng 2,23%; trong đó ngành công nghiệp đóng góp 0,78 điểm phần trăm trong khi xây dựng giảm 0,26 điểm phần trăm do tăng trưởng -6,41%.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Tp. Thành phố Hồ Chí Minh chào đón nhiều hơn 11,47 triệu lượt kháchtrong đó có 11 triệu lượt khách nội địa, tăng 43,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 61,6% kế hoạch năm 2022, cùng với 478.000 lượt khách quốc tế, tăng 100% so với cùng kỳ, đạt 13,7% so với kế hoạch năm 2022.

Khu vực nông nghiệp đóng góp thấp nhất 0,01 điểm phần trăm và tăng 1,77%. Chỉ số IIP tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng 3,1% so với cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 140.275 tỷ đồng, tăng 8,0% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn ngân sách địa phương ước đạt 10.987 tỷ đồng, bằng 34,4% kế hoạch năm và giảm 3,3% so với cùng kỳ; vốn ngoài nhà nước ước đạt 103.234 tỷ đồng, tăng 10,2%; vốn nước ngoài ước đạt 17.107 tỷ đồng, tăng 5,8%.

Tính đến ngày 20/6, tổng vốn FDI đăng ký vào TP. HCM đạt được 2,213 tỷ USD.

https://cafef.vn/so-gang-tang-truong-grdp-va-cac-ket-qua-kinh-te-cua-5-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-trong-6- thang-dau-nam-2022-20220705074428281.chn

Bài viết liên quan

Leave a Comment