Sheikh Khalid bin Hamad Al Thani Net Worth

Rate this post

Sheikh Khalid bin Hamad Al Thani là Bộ trưởng Qatar, người có tài sản ròng ước tính 800 triệu USD. Ông đã kiếm được tài sản ròng của mình với tư cách là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Qatar từ năm 2001 và là thành viên của gia đình hoàng gia Qatar.

Khalid bin Hamad bin Abdullah bin Jassim bin Muhammed Al Thani sinh ra tại Doha vào năm 1935, ông là con trai của Hamad bin Abdullah Al Thani và là cháu trai của Abdullah bin Jassim Al Thani. Ông có mười hai con trai và ba con gái. Ông được anh trai Khalifa bin Hamad Al Thani bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nội vụ sau một cuộc đảo chính. Ông phục vụ tại vị trí này từ năm 1972 đến năm 1989.

Bài viết liên quan

Leave a Comment