DU LỊCH 

Quản lý chặt chẽ thị trường chứng khoán; khẩn trương báo cáo phương án giảm thuế xăng dầu

Rate this post

Bộ Tài chính khẩn trương báo cáo phương án điều chỉnh, giảm thuế xăng dầu

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 85 / NQ-CP về Hội nghị trực tuyến Chính phủ – địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2022.

Tại nghị quyết này, Chính phủ giao Bộ Tài chính khẩn trương báo cáo Chính phủ, cấp có thẩm quyền phương án điều chỉnh, giảm thuế xăng dầu theo quy định.

Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan: Tài chính, Công an, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục thực hiện các giải pháp để ổn định và phát triển lành mạnh, hiệu quả, an toàn và bảo mật. toàn bộ thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp; thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện có hiệu quả các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch được giao từ đầu năm.

Các bộ, cơ quan, địa phương xử lý ngay những tồn tại, hạn chế mà Tổ công tác của Chính phủ nêu tại Báo cáo số 3605 / BC-BKHĐT ngày 02/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Rà soát, kịp thời đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt (kể cả điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án trọng điểm có tính chất liên kết). khu vực ven biển và đường bộ); Các địa phương có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn vốn điều chuyển từ các dự án trọng điểm có tính kết nối liên vùng, đường ven biển đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương kịp thời cập nhật, điều chỉnh và công bố giá, chỉ số giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng hàng tháng phù hợp với diễn biến thị trường; báo cáo Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các địa phương liên quan đến việc thực hiện hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định trong điều kiện giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng có nhiều biến động. Phong trào mạnh mẽ, hoàn thành vào tháng 7 năm 2022.

Thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu xăng dầu

Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chủ động, tích cực theo dõi diễn biến thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu (xăng dầu, nguyên liệu sản xuất). , …) để đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa trong nước.

Kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi đầu cơ, găm hàng chờ tăng giá.

Điều hành chủ động, kịp thời, hiệu quả xăng dầu; tìm kiếm nguồn cung cấp xăng dầu với giá ưu đãi hơn; tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các thương nhân sản xuất, nhập khẩu xăng dầu để bảo đảm sản xuất, cung ứng, dự trữ xăng dầu trong nước và bình ổn giá; chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền tạo đồng thuận xã hội.

Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hỗ trợ các hiệp hội, doanh nghiệp thông tin thị trường, xúc tiến xuất khẩu, tận dụng các cam kết trong các hiệp định thương mại tự do để mở rộng, tìm kiếm thị trường mới. ; tăng cường quản lý nhập khẩu, đảm bảo cán cân thương mại hài hòa, bền vững.

Bài viết liên quan

Leave a Comment