DU LỊCH 

Phương án “giải cứu” dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng ở TP.

Rate this post

Tổ đàm phán phụ lục hợp đồng BT Dự án xử lý chống ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 (dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng) vừa báo cáo kết quả với UBND TP. Thành phố Hồ Chí Minh. sau quá trình thương thảo với chủ đầu tư – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Trung Nam.

Tại buổi đàm phán, chủ đầu tư thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, nhưng đồng thời cần điều chỉnh quỹ đất để đáp ứng yêu cầu thanh toán dự án của Ngân hàng BIDV.

Nhà đầu tư cho rằng nếu trong phụ lục hợp đồng BT không có quy định về quỹ đất để thanh toán hợp đồng BT thì BIDV sẽ không đồng ý tiếp tục ký phụ lục hợp đồng tín dụng của dự án. Điều này đồng nghĩa với việc Ngân hàng Nhà nước sẽ không thể xem xét kéo dài thời gian giải ngân tái cấp vốn cho dự án (vì việc gia hạn thời gian tái cấp vốn cần có phụ lục hợp đồng BT và phụ lục hợp đồng). xu tín dụng).

Theo nhóm đàm phán, có hai phương án. Phương án 1 là điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. Tuy nhiên, trong trường hợp chỉ điều chỉnh thời gian thực hiện dự án có thể tạo ra sự mâu thuẫn giữa UBND TP.HCM, BIDV và nhà đầu tư. Điều này dẫn đến phụ lục hợp đồng BT, phụ lục hợp đồng tín dụng có thể không được ký kết và không đủ cơ sở để UBND TP trình Ngân hàng Nhà nước làm thủ tục gia hạn giải ngân khoản vay tái cấp vốn. vốn dự án làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện công trình theo Nghị quyết số 40 / NQ-CP năm 2021 của Chính phủ.

Phương án 2 là điều chỉnh thời gian và quỹ đất. Phương án này tạo được sự thống nhất giữa UBND TP, BIDV, nhà đầu tư để có thể ký kết phụ lục hợp đồng BT và phụ lục hợp đồng tín dụng, làm cơ sở để UBND TP trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Quốc gia thực hiện thủ tục gia hạn thời gian giải ngân đối với khoản vay tái cấp vốn.

Tổ đàm phán phụ lục hợp đồng BT báo cáo kết quả đàm phán trình UBND Thành phố xem xét, quyết định hoặc trao đổi thêm với Lãnh đạo BIDV trước khi quyết định.

Theo hợp đồng ký năm 2016, quỹ đất thanh toán theo hợp đồng BT cho nhà đầu tư là 7 khu đất và quỹ đất thanh toán dự kiến ​​điều chỉnh thành 5 khu nhưng diện tích lớn hơn.

Theo Quốc Anh

Công nhân

Bài viết liên quan

Leave a Comment