Paul Fribourg Net Worth | Người giàu nhất

Rate this post

Doanh nhân người Mỹ Paul Fribourg có tài sản ròng ước tính khoảng 35 triệu USD. Ông đã tạo dựng được khối tài sản của mình khi gia nhập ContiGroup vào năm 1976. Từ năm 1999, ông là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành của ContiGroup. Ông là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Continental Grain Company, một công ty đầu tư và kinh doanh nông sản quốc tế chuyên đầu tư vào các doanh nghiệp gia cầm và thịt lợn, kể từ tháng 7 năm 1997. Tại ContiGroup, ông đã làm việc ở nhiều vị trí với trách nhiệm ngày càng cao ở cả Hoa Kỳ và Châu Âu.

Từ năm 1997, ông Fribourg là giám đốc của Loews Corporation. Ông là Giám đốc Độc lập Chính và Chủ tịch Ủy ban Đề cử và Quản trị. Ông cũng là thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Ủy ban Bồi thường. Ông là giám đốc của Burger King Holdings, Inc. từ năm 2010, nơi ông là thành viên của Ủy ban Kiểm toán. Ông cũng là giám đốc kể từ năm 2011 của Apollo Global Management, LLC, nơi ông là thành viên của Ủy ban Xung đột.

Ông Paul Fribourg cũng là thành viên của Ban Cố vấn Quốc gia JP Morgan Chase và Ban Cố vấn Kinh doanh Nông nghiệp Bắc Mỹ Quốc tế Rabobank. Từ năm 1985, ông là thành viên của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại. Từ năm 1998 đến 2007, ông phục vụ trong Hội đồng quản trị của Premium Standard Farms, Inc. Từ năm 2007 đến năm 2009, ông phục vụ trong Hội đồng quản trị của Smithfield Foods, Inc.

Paul Fribourg tốt nghiệp hạng ưu với bằng Cử nhân Nghệ thuật tại Trường Cao đẳng Amherst. Sau đó, ông hoàn thành Chương trình Quản lý Nâng cao tại Trường Kinh doanh Harvard.

Bài viết liên quan

Leave a Comment