• Mon. Jan 30th, 2023

Team Music

Tin tức âm nhạc giải trí mới hot nhất

One Piece Chap 1068: Spoiler Đầu Tiên •• Stig

ByBich Ngoc

Nov 29, 2022
Rate this post

One Piece chap 1,068 spoilers đầu tiên Đối với những người nói rằng Luffy sẽ gặp khó khăn với Lucci, vui lòng chuyển sang một bộ truyện tranh khác. Đây gần như là EOS Luffy với Gear 5. Anh ấy có Râu Đen và Imu để đối phó. Cho dù bây giờ Lucci có mạnh đến đâu thì đây cũng là thức ăn cho Luffy.

Các giả định của tôi đang trở thành sự thật: có thể Luffy chiến đấu với Seraphim Kuma, Jinbei đấu với Lucci vì Jinbei đã chiến đấu với Who’s Who, Chopper đấu với Kaku có lẽ cũng với sự giúp đỡ của Vegapunk và Stussy đấu với Bonney với sự giúp đỡ của Vegapunk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *