DU LỊCH 

Nóng về chậm giải ngân vốn đầu tư công và chi thường xuyên ở Quảng Ninh

Rate this post

Trong 6 tháng đầu năm 2022, giải ngân vốn đầu tư công của Quảng Ninh đạt 37% kế hoạch năm, không đạt mục tiêu đề ra. Qua thống kê, trong 6 năm qua, chưa bao giờ Quảng Ninh thực hiện được 50% kế hoạch vốn 6 tháng đầu năm. Các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh không chỉ yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ rõ nguyên nhân mà còn chất vấn trách nhiệm của các ngành liên quan về chất lượng kế hoạch đầu tư công, kiểm soát phân bổ vốn, giải phóng mặt bằng. đất…

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngoài tác động khách quan từ biến động giá cả, dịch bệnh, nhân công thì nguyên nhân chủ quan đến từ chính chủ đầu tư. Sự chủ quan, bị động trong công tác chuẩn bị đầu tư dẫn đến một số dự án khởi công mới chưa hoàn thành thủ tục đấu thầu, xét thầu, thương thảo hợp đồng; chậm tổ chức giám định tại hiện trường; Hoàn thành chậm các chứng từ thanh toán…

Đề cập giải pháp, ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Tổ công tác đặc biệt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch 2022. gắn trách nhiệm. người đứng đầu, nhất là chủ đầu tư khi được cấp có thẩm quyền giao tổ chức quản lý, sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Về phía địa phương, cần quan tâm đến công tác bàn giao mặt bằng. Có nhiều dự án đội vốn nhiều, phải điều chỉnh tổng mức đầu tư do dự toán đền bù giải phóng mặt bằng chưa chính xác. Cuối cùng vẫn là vấn đề con người, cần kiện toàn tổ chức, ban quản lý dự án chuyên ngành, kể cả cấp tỉnh và cấp huyện để làm tốt hơn nữa công tác triển khai đầu tư.

Bên cạnh đó, việc giải ngân chi thường xuyên của Quảng Ninh trong 6 tháng đầu năm cũng có sự chậm trễ. Với hơn 4,3 nghìn tỷ đồng được giải ngân, tỉnh mới đạt 35% dự toán. Việc mua sắm vật tư, trang thiết bị ở các cơ sở y tế, mua sắm sách giáo khoa, thiết bị dạy học lớp 2, lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông mới … chưa đạt yêu cầu.

Ông Nguyễn Xuân Ký – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, cần xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành và chủ đầu tư, siết chặt kỷ luật, kỷ cương để hoàn thành mục tiêu. giải quyết vấn đề. 100% ngân sách đầu tư công vào năm 2022. Qua rà soát, Quảng Ninh sẽ cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư công; xử lý nghiêm các chủ đầu tư, cơ quan quản lý cố tình gây khó khăn, cản trở, chậm tiến độ giao vốn, triển khai dự án. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, thay thế kịp thời các nhà thầu không đủ năng lực, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công, nghiệm thu. Việc tăng tỷ lệ giải ngân phải đi đôi với đảm bảo chất lượng công trình, gắn với phòng, chống tiêu cực, lãng phí; coi đây là giải pháp quan trọng để đảm bảo an sinh xã hội, chuẩn bị cho sự tăng trưởng lâu dài của địa phương.

Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu rà soát lại tổng thể nguồn kinh phí đã bố trí trong dự toán chi thường xuyên kế hoạch 2022, để đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo yêu cầu. Nhiều năm qua, Quảng Ninh luôn rà soát để cắt giảm các khoản chi không cần thiết, không cấp thiết để chi đầu tư phát triển trên 50% / năm, ban hành nhiều nghị quyết riêng nhằm nâng cao mức phúc lợi, bảo đảm an sinh. phúc lợi xã hội, nhất là đối với đồng bào vùng cao và hải đảo. Để đáp ứng yêu cầu mới hiện nay, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, y tế, các ngành cần có đánh giá tổng thể, từ đó Quảng Ninh sẽ vận dụng các quy định của pháp luật và các cơ chế đã được quy định trước đây. thực hiện thành công trong thời gian qua nhằm sớm giải quyết, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của nhân dân.

Ông Nguyễn Xuân Ký khẳng định: “Riêng lĩnh vực y tế, không để tình trạng thiếu vật tư, thuốc men tạo ra tiêu cực. Việc dạy và học không được để xảy ra tình trạng ‘dạy chay, học chay’, thiếu trang thiết bị cần thiết. đối với đổi mới giáo dục Đây là những vấn đề gắn với chống lãng phí trong đầu tư, sau mua sắm mới phát huy được hiệu quả, để người dân, người học và người bệnh ở Quảng Ninh được hưởng thụ thực sự ”./.

Bài viết liên quan

Leave a Comment