DU LỊCH 

Những trường hợp nào người lao động được nhận tiền thay vì đóng BHXH?

Rate this post

Người lao động nào được nhận tiền thay khi đóng BHXH?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 168 Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động và người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nếu đang tham gia.

Ngoài ra, khoản 3 Điều 168 Bộ luật Lao động 2019 cũng quy định trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp thì người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng thêm một khoản cùng kỳ với kỳ trả lương cho người lao động. Theo đó, số tiền này tương đương với việc người sử dụng lao động đã đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Như vậy, người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc sẽ được doanh nghiệp đóng thêm một khoản tiền tương đương với số tiền mà doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm cho người lao động.

Căn cứ khoản 4 Điều 4 Quyết định 595 / QĐ-BHXH năm 2017, người lao động được nhận tiền thay khi đóng BHXH:

– Người giúp việc gia đình.

– Người lao động đang làm việc nhưng đang hưởng lương hưu hàng tháng.

– Người lao động đang làm việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ cấp xã tại Nghị định 09/1998 / NĐ-CP.

– Người lao động đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

– Người lao động đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định 91/2000 / QĐ-TTg và Quyết định 613 / QĐ-TTg năm 2010.

– Người tại ngũ là Quân nhân, Công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 142/2008 / QĐ-TTg, Quyết định 38/2010 / QĐ-TTg, Quyết định 53/2010 / QĐ-TTg, Quyết định 62/2011 / QĐ-TTg.

Tuy nhiên, nếu không thuộc các trường hợp trên mà đồng ý nhận tiền thay vì đóng bảo hiểm thì cả người lao động và người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động.

– Người lao động: Phạt 500.000 – 1 triệu đồng (theo Khoản 1 Điều 39 Nghị định 12/2022 / NĐ-CP).

– Người sử dụng lao động: Phạt từ 12% – 15% tổng số tiền bảo hiểm phải đóng nhưng không quá 75 triệu đồng (theo điểm c khoản 5 Điều 39 Nghị định 12/2022 / NĐ-CP).

Số tiền nhận thay khi đóng BHXH là bao nhiêu?

Khi người lao động không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc sẽ được doanh nghiệp đóng thêm thay vì đóng bảo hiểm. Số tiền người lao động nhận được được tính bằng số tiền bảo hiểm bắt buộc mà doanh nghiệp phải đóng.

Theo hướng dẫn tại Quyết định 595 / QĐ-BHXH năm 2017, hàng tháng, người lao động sẽ phải đóng bảo hiểm theo tỷ lệ nhất định trên tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Những trường hợp nào người lao động được nhận tiền thay vì đóng BHXH?  - Ảnh 1.

Đối với bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, theo điểm b khoản 1 Điều 4 Điều 5 Nghị định 58/2020 / NĐ-CP thì doanh nghiệp được đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn và được phê duyệt. do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đóng, tỷ lệ 0,3%. Phần còn lại phải trả 0,5%.

Như vậy, nếu người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc doanh nghiệp đóng bảo hiểm thì người lao động sẽ nhận được số tiền như sau:

Số tiền thay vì đóng BHXH

=

21,5% hoặc 21,3%

x

Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội

Trong đó, theo khoản 26 Điều 1 Thông tư 06/2021 / TT-BLĐTBXH thì tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động bao gồm:

– Hưởng lương theo công việc hoặc chức danh.

– Các khoản phụ cấp lương bù đắp cho điều kiện làm việc, mức độ phức tạp của công việc, điều kiện sống, mức độ thu hút lao động mà tiền lương trong hợp đồng chưa tính đến hoặc có nhưng chưa tính đủ.

– Các khoản bổ sung được xác định theo tỷ lệ cụ thể và được trả đều đặn trong mỗi kỳ trả lương.

Ví dụ: Ông A sau khi nghỉ hưu vẫn tiếp tục làm việc cho công ty X với mức lương 8 triệu đồng / tháng theo công việc trong hợp đồng.

Hàng tháng, ngoài việc trả đủ 8 triệu đồng tiền lương cho anh A, công ty X còn phải trả thêm: 21,5% x 8 triệu đồng = 1,72 triệu đồng

Như vậy, tổng số tiền anh A nhận được mỗi tháng = 8 triệu đồng + 1,72 triệu đồng = 9,72 triệu đồng.

https://cafef.vn/truong-hop-nao-nguoi-lao-dong-duoc-nhan-tien-thay-cho-dong-bhxh-20220722093333677.chn

Bài viết liên quan

Leave a Comment