DU LỊCH 

Nhiều khu đất bỏ hoang làm méo mó thành phố Đà Nẵng

Rate this post


Bạn nên sử dụng chương trình xanh để đạt được mục tiêu đạt được thành công

(Xây dựng) – Là một trong hai thành phố lớn, đặc biệt của Việt Nam, Hà Nội đang phải đối mặt với những vấn đề nảy sinh do tốc độ đô thị hóa nhanh, do đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII đã xác định mục tiêu: “Đến năm 2025, Thủ đô sẽ phát triển nhanh và bền vững theo hướng thành phố xanh, thành phố thông minh, hiện đại; Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh – thông minh – hiện đại” trên cơ sở phát huy lợi thế, tiềm năng của thủ đô và những nền tảng mà thành phố đã hình thành.

19:28 | 28/06/2022

Bài viết liên quan

Leave a Comment