Ăn chơi 

Người lao động sẽ được tính vào lương hưu trong những trường hợp nào?

Rate this post

Phụ cấp thâm niên là phụ cấp lương hàng tháng trả cho người lao động có thời gian công tác lâu năm với cơ quan. Theo đó, việc tính phụ cấp thâm niên vào lương hưu sẽ được áp dụng trong trường hợp người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

Cụ thể, khoản 1 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định, đối với người lao động đang thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, quân hàm. phụ cấp ngạch, bậc, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Theo Thông tư 59/2015 / TT-BLĐTBXH, có 4 trường hợp được tính phụ cấp thâm niên vào lương hưu.

Trường hợp 1: Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định đã đóng BHXH bao gồm cả phụ cấp thâm niên. Sau đó, chuyển sang làm nghề không hưởng phụ cấp thâm niên và trong tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội không có phụ cấp thâm niên làm căn cứ tính lương hưu.

Khi đó, căn cứ tính lương hưu sẽ lấy mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tại thời điểm nghỉ hưu, cộng với phụ cấp thâm niên cao nhất (nếu được hưởng) theo thời gian. đã đóng BHXH bao gồm cả phụ cấp thâm niên nghề được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại thời điểm nghỉ hưu.

Trường hợp 2: Trong tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của những năm cuối làm căn cứ tính lương hưu thì có phụ cấp thâm niên nghề.

Theo đó, mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định 115/2015 / NĐ-CP và Khoản 1 Điều 20 Thông tư 59/2015 / TT-CP . BLĐTBXH.

Trường hợp 3: Trường hợp tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của những năm cuối để tính lương hưu thì cả thời gian đóng bao gồm cả phụ cấp thâm niên và thời gian không tính phụ cấp thâm niên được tính theo quy định. tại Khoản 1 Điều 20 Thông tư 59/2015 / TT-BLĐTBXH.

Trường hợp 4: Người lao động đang trong quá trình đóng bảo hiểm xã hội có thời gian đóng bao gồm cả phụ cấp thâm niên cao hơn mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của những năm cuối.

Khi đó, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bao gồm cả phụ cấp thâm niên nghề liền kề tương ứng với số năm quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư 59/2015 / TT-BLĐTBXH (quy đổi theo mức lương quy định tại thời điểm hưởng chế độ hưu trí) để tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

https://cafef.vn/truong-hop-nao-nguoi-lao-dong-se-duoc-tinh-phu-cap-tham-nien-vao-luong-huu-20220810082725096.chn

Bài viết liên quan

Leave a Comment