• Sat. Mar 2nd, 2024

Team Music

Tin tức âm nhạc giải trí mới hot nhất

My Poke-Pinions #63-65: Abracadabra, mày điên rồi!

ByBich Ngoc

Mar 8, 2023
Rate this post

Tên Abra: Tôi hoàn toàn thích cách đặt tên cho dòng này của Abracadabra Alakazam. Mặc dù bản thân Abra không có gì để thực sự viết về nhà, nhưng nó thực sự thông minh và dễ thương khi được kết nối với ít nhất là tên của Kadabra. Ở Nhật Bản, nó được gọi là Casey, một cái tên quá bình thường đối với người Anh đối với tôi … Continue reading My Poke-Pinions #63-65: Abracadabra, mày điên rồi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *