DU LỊCH 

Lâm Đồng kiểm tra việc chuyển nhượng biệt thự tại Khu du lịch Lan Anh Đà Lạt

Rate this post

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan về chủ trương điều chỉnh tiến độ dự án Khu du lịch Lan Anh – Đà Lạt của Công ty Cổ phần Đầu tư Lan Anh Đà Lạt.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đồng ý chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án Khu du lịch Lan Anh – Đà Lạt, của Công ty Cổ phần Đầu tư Lan Anh Đà Lạt đến ngày 28/3/2024, để phù hợp với việc gia hạn thời gian. đưa đất vào sử dụng theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản ngày 27/6.

Lâm Cơ kiểm tra việc chuyển nhượng biệt thự tại dự án Khu du lịch Lan Anh Đạ Lạt
Lâm Đồng thanh tra việc chuyển nhượng biệt thự tại dự án Khu du lịch Lan Anh Đà Lạt

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư Lan Anh Đà Lạt ký quỹ thực hiện dự án, cam kết hoàn thành đúng tiến độ dự án, rà soát điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. dự án theo đúng quy định.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và các sở, ngành liên quan kiểm tra việc chủ đầu tư chuyển nhượng biệt thự tại dự án. Đồng thời, đối chiếu mục tiêu đầu tư của dự án, báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng trước ngày 10/8.

Ngoài ra, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Cục Thuế tiếp tục rà soát, yêu cầu Công ty Lan Anh Đà Lạt thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định.

Đối với Công ty Lan Anh Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu có văn bản cam kết tiến độ thực hiện dự án “Khu du lịch Lan Anh Đà Lạt” theo đúng tiến độ đầu tư, điều chỉnh dự án, liên hệ với các cơ quan chức năng để ký quỹ dự án trong thời hạn 30 ngày. kể từ ngày xuất bản tài liệu này.

"Băm nát" Tuyền hồ Lâm, đại gia Lan Anh Dà Lạt đã
“Bẹp” Hồ Tuyền Lâm, đại gia Lan Anh Đà Lạt bị “sờ gáy”

Đồng thời, Công ty Cổ phần Đầu tư Lan Anh Đà Lạt phải liên hệ với các cơ quan chức năng để hoàn thiện các thủ tục liên quan của dự án theo quy định, tập trung nguồn lực triển khai dự án theo đúng tiến độ và quy định đã cam kết. Theo quy định của pháp luật hiện hành, đưa dự án vào khai thác đúng mục đích, không hình thành đơn vị ở tại dự án, không chuyển nhượng dự án trong thời gian gia hạn, thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. .

Trước đó, khu du lịch Lan Anh Đà Lạt có nhiều sai phạm buộc cơ quan chức năng phải vào cuộc. Năm 2018, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở NN & PTNT và các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng trong phạm vi khu du lịch. Lịch quốc hồ Tuyền Lâm.

Riêng Sở Xây dựng được giao kiểm tra, rà soát chấn chỉnh các sai phạm về quy hoạch, xây dựng tại dự án Khu du lịch Lan Anh Đà Lạt của Công ty Cổ phần Đầu tư Lan Anh Đà Lạt.

Hồ Tuyền Lâm được công nhận là Di tích Lịch sử – Văn hóa cấp quốc gia năm 1998. Năm 2017, hồ Tuyền Lâm được Thủ tướng Chính phủ công nhận là khu du lịch quốc gia. Dù đã được quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt nhưng di tích quốc gia này đang bị xâm phạm nghiêm trọng bởi nhiều công trình xây dựng trái phép.

Bài viết liên quan

Leave a Comment