DU LỊCH 

Lâm Đồng: Không chuyển nhượng biệt thự tại dự án khu du lịch Lan Anh – Đà Lạt

Rate this post

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan về chủ trương điều chỉnh tiến độ dự án Khu du lịch Lan Anh – Đà Lạt của Công ty Cổ phần Đầu tư Lan Anh Đà Lạt.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đồng ý chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án Khu du lịch Lan Anh – Đà Lạt, của Công ty Cổ phần Đầu tư Lan Anh Đà Lạt đến ngày 28/3/2024, để phù hợp với việc gia hạn thời gian. đưa đất vào sử dụng theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản ngày 27/6/2022.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư Lan Anh Đà Lạt ký quỹ dự án, cam kết hoàn thành đúng tiến độ dự án và rà soát, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký. đầu tư dự án theo đúng quy định.

goc-you-an.jpg
Một góc dự án khu du lịch Lan Anh – Đà Lạt, tại khu vực hồ Tuyền Lâm.

Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng và các sở, ngành liên quan kiểm tra việc chuyển nhượng một số biệt thự của chủ đầu tư. biệt thự tại dự án cho cá nhân khác; đối chiếu mục tiêu đầu tư của dự án và các quy định pháp luật có liên quan để xử lý theo quy định, báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng trước ngày 10/8.

Ngoài ra, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Cục Thuế tỉnh tiếp tục rà soát, yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Lan Anh Đà Lạt thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định.

Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Lan Anh Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu có văn bản cam kết tiến độ thực hiện dự án Khu du lịch Lan Anh Đà Lạt theo đúng tiến độ đầu tư, điều chỉnh dự án, liên hệ với cơ quan chức năng để ký quỹ dự án trong thời hạn 30 ngày.

Đồng thời, Công ty Cổ phần Đầu tư Lan Anh Đà Lạt phải liên hệ với các cơ quan chức năng để hoàn thiện các thủ tục liên quan của dự án theo quy định, tập trung nguồn lực triển khai dự án theo đúng tiến độ và quy định đã cam kết. Theo quy định của pháp luật hiện hành, đưa dự án vào khai thác đúng mục đích, không hình thành đơn vị ở tại dự án, không chuyển nhượng dự án trong thời gian gia hạn, thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. .

Bài viết liên quan

Leave a Comment