DU LỊCH 

Kinh Bắc muốn đánh giá lại tài sản giúp lợi nhuận quý II tăng đột biến?

Rate this post

Kinh Bắc muốn đánh giá lại tài sản giúp lợi nhuận quý II tăng đột biến?

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã chứng khoán KBC – HoSE) thông báo kế hoạch tăng sở hữu tại một đơn vị khác.

Đánh giá lại khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng trong quý II / 2022

Tổng công ty Kinh Bắc dự kiến ​​mua thêm 5,7 triệu cổ phiếu CTCP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng để nâng sở hữu từ 19,5% lên 48% vốn điều lệ. Giá chuyển nhượng sẽ được giao cho Hội đồng quản trị thương lượng và quyết định, thời gian hoàn thành dự kiến ​​là 30/6/2022 (quý II / 2022 bắt đầu từ 1/4 đến 30/6), nghĩa là giao dịch này sẽ được đưa vào báo cáo tài chính quý II / 2022.

Sau khi chuyển nhượng thành công, Kinh Bắc sẽ chuyển cách thức ghi nhận tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng thành công ty liên kết.

Được biết, kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2022, Của miền bắc đang ghi nhận khoản đầu tư 39 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng, tương đương 3,9 triệu cổ phiếu và được ghi nhận góp vốn vào đơn vị khác. Như vậy, giá gốc hiện ghi trên báo cáo tài chính là 10.000 đồng / cổ phiếu.

Theo quy định của kế toán, khi doanh nghiệp mua thêm cổ phần và chuyển từ đơn vị góp vốn sang công ty liên kết sẽ được đánh giá lại tài sản đầu tư. Trong đó, phần chênh lệch giữa giá thị trường (giá thực hiện mua thêm 5,7 triệu cổ phiếu) và giá trị ghi sổ (10.000 đồng / cổ phiếu) sẽ được ghi nhận là doanh thu tài chính và giúp tăng lợi nhuận cho Công ty trong kỳ báo cáo.

Nói một cách dễ hiểu, doanh thu tài chính đột biến trong quý II / 2022 sẽ được ghi nhận là 3,9 triệu cổ phiếu nhân với chênh lệch giữa giá thực hiện (mua 5,7 triệu cổ phiếu) so với giá sổ sách. Sách 10.000đ.

Việc Công ty quyết định thực hiện vào ngày 30/6/2022 trước khi kết thúc quý II, đồng nghĩa với việc Kinh Bắc sẽ có thể ghi nhận khoản lãi đột biến từ việc đánh giá lại khoản đầu tư vào CTCP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng.

Ngoài ra, theo giới thiệu, Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng (SDN) được thành lập ngày 3/8/2005, là thành viên của Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (SGI) – một trong những tổng công ty. Tập đoàn tư nhân hàng đầu Việt Nam đã đạt được nhiều thành công trong việc đầu tư phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao và dẫn đầu về thành tích thu hút vốn FDI tại Việt Nam.

Trên website của Công ty, đơn vị này được công nhận là chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp và khu phi thuế quan Sài Gòn – Chân Mây (Thừa Thiên Huế) với tổng diện tích 657,78 ha, trong đó đất thương phẩm khu công nghiệp là 135,68. ha ha; đất thương mại khu phi thuế quan 350,43 ha.

Dự án Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng (Đà Nẵng) có tổng diện tích 132,6 ha và Dự án Khu công nghiệp Liên Chiểu (Đà Nẵng) có tổng diện tích 289,35 ha. Trong đó, 205,16 ha đất đã được quy hoạch.

Quý I / 2022, lãi đột biến từ đánh giá lại khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn Nhơn Hội

Về hoạt động kinh doanh, trong quý I / 2022, Của miền bắc doanh thu ghi nhận 691,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 523,3 tỷ đồng, giảm lần lượt 65,5% và 26,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tỷ suất lợi nhuận gộp giảm từ 56,1% xuống 40,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 75,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 844,2 tỷ đồng xuống 279,1 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 67,1% tương ứng tăng 28,05 tỷ đồng lên 69,83 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 53,4%, tương ứng tăng 50,33 tỷ đồng lên 144,54 tỷ đồng; chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 23,4%, tương ứng giảm 43,8 tỷ đồng xuống còn 143,7 tỷ đồng; Lợi nhuận khác tăng 501,77 tỷ đồng lên 498,97 tỷ đồng và hoạt động khác không có biến động đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh chính (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp), quý I / 2022, lợi nhuận chính ghi nhận khoản lỗ 9,14 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. lợi nhuận 841,59 tỷ đồng.

Như vậy, trong kỳ, công ty chỉ thoát lỗ nhờ ghi nhận khoản lợi nhuận khác tăng đột biến.

Công ty đã công bố thu nhập khác do ghi nhận chênh lệch giữa phần sở hữu tài sản thuần của bên bị mua và giá trị hợp nhất kinh doanh là 498,7 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Công ty cho biết thêm, đây là khoản chênh lệch đánh giá lại khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn Nhơn Hội trong quý I / 2022.

Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Sài Gòn Nhơn Hội được thành lập năm 2005, hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và kinh doanh khu công nghiệp, khu đô thị, khu du lịch vui chơi giải trí, trung tâm văn hóa thương mại. phòng trọ, địa chỉ tại Bình Định. Kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2022, Của miền bắc sở hữu 35,35% vốn điều lệ.

Chốt phiên giao dịch ngày 30/6, cổ phiếu KBC giảm 500 đồng xuống 32.700 đồng / cổ phiếu.

Bài viết liên quan

Leave a Comment