DU LỊCH 

“Kích hoạt” tiềm năng du lịch sinh thái trong môi trường rừng

Rate this post

Có nhiều tiềm năng cho du lịch sinh thái

Trong giai đoạn hiện nay, du lịch sinh thái là một hướng đi đầy hứa hẹn để gắn bảo tồn với phát triển và nâng cao giá trị của các hệ sinh thái. Dịch vụ môi trường đã đóng một vai trò to lớn trong thực tiễn sản xuất, là nhân tố điều chỉnh mối quan hệ và chia sẻ lợi ích giữa các bên thụ hưởng; trong đó hoạt động cho thuê môi trường rừng đặc dụng để phát triển du lịch sinh thái đang được quan tâm sâu rộng ở nhiều nơi.

Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung:

Rừng Láng Hạ thuộc tiểu khu 1619 – Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung. Ảnh AN

Với nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch, trong tương lai không xa, Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung là địa điểm lý tưởng để xây dựng mô hình du lịch sinh thái, văn hóa độc đáo hấp dẫn du khách. du lịch và nâng cao năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế.

Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung:

Rừng xanh bạt ngàn – Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung. Ảnh AN

Thông qua phát triển du lịch sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục người dân địa phương và du khách về các giá trị tự nhiên, văn hóa, lịch sử, con người, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. và môi trường.

Tuy có diện tích không lớn so với các khu bảo tồn khác ở Tây Nguyên nhưng Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung có thành phần thực vật tương đối phong phú và đa dạng, các hệ sinh thái tự nhiên có giá trị cao về tài nguyên thiên nhiên. đa dạng sinh học rừng, …. Vì vậy, rất thuận lợi cho việc hình thành các loại hình du lịch sinh thái mang tầm quốc gia và quốc tế, thu hút những du khách ưa thích sản phẩm du lịch khám phá thiên nhiên, tìm hiểu về hệ sinh thái tự nhiên. .

Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung:

Rừng xanh ngút ngàn – Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung. Ảnh: AN

Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung có các loài động, thực vật đặc hữu, quý hiếm, đặc trưng cho hệ sinh thái, đã, đang và sẽ trở thành tiềm năng để đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái. như: leo núi, ngắm rừng, du lịch thể thao, khám phá thiên nhiên …

Bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên rừng

Hiện Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung đã ký hợp đồng thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí với tổng diện tích 743,11ha cho 2 nhà đầu tư (Tổng công ty). đầu tư xây dựng Liên Thành Đắk Nông và Công ty Cổ phần Du lịch Hiểu về Trái tim). Sau khi dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần phát huy hết giá trị của rừng, đó là phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, phát huy tài nguyên; nâng cao nhận thức và hành động của cộng đồng địa phương đối với tài sản vô giá của du lịch thắng cảnh – văn hóa – lịch sử và tạo việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân, từng bước xóa đói giảm nghèo và hướng tới phát triển bền vững; tạo thêm nguồn thu bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học cho đơn vị. Đồng thời, phát triển và nâng cao giá trị của Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, góp phần quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên rừng.

Việc khai thác bền vững tiềm năng tự nhiên về cảnh quan, môi trường và sự đa dạng của hệ sinh thái tự nhiên, rừng, bản sắc văn hóa địa phương, di tích lịch sử để phát triển du lịch sinh thái sẽ góp phần phát triển du lịch sinh thái. để bảo tồn thiên nhiên, góp phần tạo cơ chế tài chính bền vững cho Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung. Thông qua phát triển du lịch sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục người dân địa phương và du khách về các giá trị tự nhiên, văn hóa, lịch sử, con người, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. và môi trường.

Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung:

Thác Gấu (khu vực cho thuê môi trường rừng kinh doanh du lịch sinh thái). Ảnh AN

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung – cho biết, UBND tỉnh Đắk Nông đã phê duyệt dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí tại Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung. Đề án quy định chặt chẽ nguyên tắc cho thuê môi trường rừng không làm thay đổi quyền sở hữu rừng của Nhà nước; nguyên tắc tổ chức du lịch sinh thái không ảnh hưởng tiêu cực đến việc bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh học, cảnh quan, môi trường, đời sống tự nhiên của động, thực vật hoang dã cũng như bản sắc văn hóa của cộng đồng địa phương.

Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung:

Du lịch sinh thái như leo núi, ngắm rừng, ngắm thác tại Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung. Ảnh AN

Ngoài ra, dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tại Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung đã đưa ra nguyên tắc lựa chọn nhà đầu tư được phép thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái. Quyết định của Chính phủ về Luật Lâm nghiệp, nội dung của Kế hoạch quản lý rừng bền vững và nội dung của Dự án Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí đã được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt.

Bài viết liên quan

Leave a Comment