DU LỊCH 

Kết quả xúc tiến đầu tư phải thực chất và hiệu quả

Rate this post

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thông điệp Chính phủ luôn đổi mới tư duy, hành động để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, công khai, minh bạch, bình đẳng, khách quan, luôn đồng hành thiết thực, hiệu quả và hỗ trợ tối đa doanh nghiệp. Cùng với đó, doanh nghiệp phải kinh doanh theo quy định của pháp luật, chắc chắn không thể hợp thức hóa cái sai.

Sau khi công bố một số kết quả nổi bật về kinh tế – xã hội và quan điểm, định hướng phát triển của Việt Nam, Thủ tướng cho biết nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách sắp tới của Chính phủ là ưu tiên ổn định kinh tế. kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, chống suy thoái; sự kết hợp hài hòa, hợp lý và hiệu quả giữa chính sách tài khóa và tiền tệ; chính sách tiền tệ phải thận trọng, chắc chắn, kịp thời và linh hoạt; Việc nới lỏng chính sách tài khóa hợp lý, có trọng tâm và hiệu quả, đồng thời kiểm soát chặt chẽ giá các mặt hàng chiến lược, thiết yếu.

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp đến đầu tư luôn dành tình cảm, sự tin tưởng, chân thành và tình cảm đối với vùng đất Hậu Giang, luôn cân đối, hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro giữa doanh nghiệp, nhà nước và người dân …, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và đầu tư vào cơ sở hạ tầng, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, đa dạng hóa nguồn cung, thích ứng với biến đổi khí hậu …

Thủ tướng lưu ý, kết quả xúc tiến đầu tư phải thực chất, hiệu quả, tạo ra của cải vật chất cho nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, Hậu Giang ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Bài viết liên quan

Leave a Comment