Jose Isaac Peres Net Worth

Rate this post

Doanh nhân và nhà kinh tế người Brazil Jose Isaac Peres có tài sản ròng ước tính là 1,9 tỷ USD tính đến tháng 3 năm 2013 theo Forbes. Ông là người giàu thứ 27 ở Brazil và đứng thứ 792 trong danh sách Các tỷ phú thế giới.

Ông Peres đã có được giá trị tài sản ròng ước tính 1,9 tỷ đô la của mình với Multiplan, nhà phát triển trung tâm mua sắm mà ông thành lập vào năm 1975. Nó hiện quản lý 17 trung tâm mua sắm ở Brazil. Thông qua công ty, giá trị tài sản ròng của anh ấy đã tăng thêm 400 triệu đô la. Ông giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Điều hành, Chủ tịch và Thành viên Hội đồng Cán bộ Điều hành.

Trước Multiplan, Jose Isaac Peres đã thành lập công ty đầu tiên của mình, nhà phát triển bất động sản Vepan, khi ông 22 tuổi và vẫn đang là sinh viên kinh tế tại Universidade do Brasil. Ông cũng là thành viên sáng lập của Hiệp hội các trung tâm mua sắm Brazil hay ABRASCE cũng như của Hiệp hội các nhà quản lý các công ty bất động sản.

Bài viết liên quan

Leave a Comment