Giải trí 

Joe Jamail Giá trị tài sản ròng | Người giàu nhất

Rate this post

Trong suốt sự nghiệp luật sư của mình, Joe Jamail đã chuyên về các trường hợp thương tích cá nhân. Để đại diện cho Pennzoil đấu với Texaco, Jamail đã nhận được một khoản phí dự phòng là 335 triệu đô la.

Năm 1986, cùng với vợ Lee, Joe Jamail đã xây dựng Quỹ Lee và Joseph D. Jamail, quỹ đã tài trợ 200 triệu đô la cho nghệ thuật biểu diễn, giáo dục và nghiên cứu y tế. Hơn 30 triệu đô la trong số đó được tặng cho Đại học Texas để trao học bổng cho 4.500 sinh viên.

Bài viết liên quan

Leave a Comment