DU LỊCH 

Hồ Chí Minh cần đánh giá tác động của ùn tắc giao thông đến GRDP

Rate this post

Đây là đề xuất của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 53 và Kết luận số 27 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội vùng Đông Nam bộ và các vùng kinh tế trọng điểm. Miền Nam diễn ra tại TP.

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư dẫn chứng, tại Philippines, thành phố Manila đóng góp tới 30% GDP cả nước, nhưng vấn đề ùn tắc giao thông của thành phố này lại làm giảm 8 điểm phần trăm tương đương của Philippines.

Vì vậy, chính quyền TP.HCM cũng cần có những nghiên cứu tương tự để lượng hóa rõ ràng tác động của ùn tắc giao thông, ngập nước… đến tăng trưởng kinh tế của thành phố, vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế. vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, từ đó định hướng và thay đổi chính sách phù hợp cho giai đoạn tiếp theo.

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, hiện thành phố đang triển khai đề án tổ chức lại giao thông công cộng, trong đó có cách tiếp cận mới là tổ chức các tuyến metro và đầu tư giao thông đường thủy. nâng cao vai trò của kết cấu hạ tầng giao thông đối với tăng trưởng kinh tế.

Theo Chinh Vu

VTV

Bài viết liên quan

Leave a Comment